Foto's

Boerderijen

Een van de meest karateristieke kenmerken van Wolder is de veelheid aan boerderijen. Dat was vroeger al zo maar dat is nu, ondanks de moeilijke tijd voor de boeren, nog zo. Met onderstaande foto's proberen we daarvan een indruk te geven.

- in bewerking -