Werk- en projectgroepen

Onthulling Wolderse oorlogsslachtoffers

Op 14 maart 2008 is de plaquette voor de twaalf Wolderse oorlogsslachtoffers onthuld. Voorafgaand aan de onthulling was er een plechtigheid in de HH. Petrus en Pauluskerk. De belangstelling was overweldigend. (zie ook knipsels)

Bij de belangstellenden moeten als voornaamste genoemd worden de meer dan 100 familieleden en bekenden van de slachtoffers die bij de herdenking aanwezig waren. Voor enkelen van hen heeft de stichting belangrijke informatie opgespoord waarover zij zelf niet beschikten. bijvoorbeeld Annemieke Coone wist vrijwel niets over haar vader. Deze stierf voordat zij geboren werd. Louis Vandenboorn zat met grote twijfels over het vertrek van zijn vader naar Duitsland. Wij hebben hem daarbij kunnen geruststellen. Ex-wethouder John Aarts schreef dat hij niet wist hoe zijn oom, Frans Aarts, in Indonesië om het leven was gekomen.

Na een korte opening door de voorzitter heette pastoor Van der Aart allen van harte welkom. Vervolgens vertelde Maria Scheres in het dialect iets over wat er allemaal aan deze avond vooraf is gegaan.

Tijdens de plechtigheid kreeg ieder van de slachtoffers aandacht. Christina de Jong vertelde beknopt onder welke omstandigheden deze persoon om het leven kwam. Daarna las Annelies Sturm een gedicht voor dat zij voor ieder slachtoffer heeft geschreven. Tegelijkertijd staken schoolkinderen kaarsen op voor de slachtoffers. Namens de nabestaanden spraken Annemieke Coone en Piet Crauwels. De ceremonie werd opgeluisterd door het St.-Caeciliakoor, onder leiding van Frans Pletsers en Jo Wiché (organist). Clémence Thomaes was soliste. De regie van de hele ceremonie was in handen van Huub Schouteten.

Bij het verlaten van de kerk kreeg iedereen het boekje "Noets mie oorlog", waarin de portretten van de 12 slachtoffers te vinden zijn.

De onthulling, buiten, werd gedaan door vijf nabestaanden: Thea Heckers, Vaos Aarts, Louis Vandenboorn, Sjef en Frans Veerkamp. Toen zij de bedekking, gemaakt door Cunera van der Woude, van de plaat op de kerkmuur verwijderden, was de plaquette voor het eerst te zien. Een van de familieleden liet voorzichtig haar hand over de naam van haar oom glijden. Scouts legden een krans die gemaakt werd door Peter Caubergh. De Last Post, geblazen door Bert Verbeek, student aan het Conservatorium van Maastricht, klonk over het Monseigneur Vranckenplein. Wat een aangrijpend moment!

Daarna stond er dankzij Cunera van der Woude en de hulp van Jopie Durieux, Francie Aarts, Miep Hansen, Stella Linckens, Rosalie Sprooten en Rinus van Leest voor iedereen in het Parochiehuis een kopje koffie klaar, met een Wolderse wafel gebakken door Annemie Caubergh. Hier werden de verhalen uit Noets mie oorlog toegelicht en aangevuld. Hier was ook het bundeltje met gedichten van Annelies Sturm te koop waarvan er die avond al vijftig werden verkocht. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Dank je wel Inge Furnée.

Deze bijzondere dag is tot stand gekomen door onze werkgroep Geschiedschrijving: Theo Brüll, Christina de Jong, Léon Schoenmaekers, Huub Schouteten en Annelies Sturm. Zij zijn gedurende twee jaren intensief met dit project bezig geweest. Zij brachten dagen door in de archieven, interviewden de nabestaanden, ontwierpen de plaquette, alles met de grootste zorgvuldigheid en toewijding.

Dit project is een vervolg op de eerdere herdenking van de Amerikaanse piloot Arthur Sugas. Voor hem is door onze stichting in 2005 ook een plaquette aan de kerkmuur bevestigd (zie elders op deze site).

Het project kon gerealiseerd worden door de vele sponsors: bekende namen (zie elders op deze site) en anonieme. De stichting kreeg van heel veel mensen hulp. Wij danken het kerkbestuur, de scouts, de kinderen uit groep zeven van de basisschool voor wie Léon Schoenmakers in het kader van dit project een lezing heeft gehouden over de Tweede Wereldoorlog in Maastricht. Ook bezocht hij onlangs met hen de oorlogsgraven aan de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. Rob Heckers bedankt voor de vormgeving van Noets mie oorlog.

En als laatste: Peter de Leij dankjewel voor de mooie fotoimpressie; Frank Cörvers en
Jean-Marie Willems voor jullie praktische ondersteuning die avond.


Jos Gielen, voorzitter