Tongerseweg reconstructie fundamenten 1

Bodemvondsten Tongerseweg / Winterslag

Bij de reconstructie van de Tongerseweg kwamen op de hoek Pletzersstraat – Tongerseweg fundamenten van vroegere bebouwing bloot. Naast het hoekhuis (hoeve Caubergh) lijkt een ouder huis te hebben gestaan. Ook tegenover café De Pepel kwamen resten van bebouwing vrij. Deze sporen dateren uiteraard van vóór de aanleg van de Tongerseweg. Ze tonen dat de Pletzersstraat (vroeger Dorpsstraat) doorliep naar wat nu de Lammergierstraat heet. Het was een straat met aan weerszijden lintbebouwing. We kunnen ons voorstellen dat ergens rond 1804 (aanvang aanleg Steenweg / Tongerseweg) de bewoners moesten wijken voor de Franse wegenbouwers. Verzet tegen de sloop zal zeker niet hebben geholpen. Het waren overigens Spaanse krijgsgevangenen die de weg moesten aanleggen. De steenweg die Napoleon had gepland, moest in een kaarsrechte lijn van Tongeren naar Maastricht lopen, zodat zijn legers zich snel konden verplaatsen. En zo werd Wolder voor eeuwig doormidden geknipt.

Ook bij de aanleg van de waterberging naast de Zouw in de Winterslag kwamen fundamenten bloot. Het betrof resten van de boerderij Vrancken. Deze en de aanpalende huizen en boerderijtjes zijn rond 1970 gesloopt. Het berof de woningen van de families Jamin, Bessems-Vrijens en Willems. De bedoeling was dat hier een nieuwe ontsluitingsweg voor Wolder zou komen. Daarvoor werd ook Pletzersstaat nr. 3 afgebroken. De weg is nooit gerealiseerd. Er kwam een nieuwe oplossing: de Médoclaan.

Voor meer info over hoeve Vrancken zie onze pagina over mevrouw Gilissen-Vrancken.

De heer Tichelman van Raap, het archeologisch adviesbureau dat de gehele reconstructie van de Tongerseweg begeleidt, vertelde ons dat men tegenover café De Pepel de restanten van een schuilkelder heeft gevonden. Deze stamt mogelijk uit de Tachtigjarige Oorlog toen hier veel gevochten is. Het kan ook zijn dat deze uit de 18e eeuw dateert. In die tijd vonden er ook nog enkele belegeringen van Maastricht plaats, waarbij Wolder vaak in de vuurlinie lag. Ook in de Winterslag hebben de archeologen meegekeken, en niet zonder resultaat. Ze vonden middeleeuwse munten. Deze hebben nauwelijks geldelijke waarde, maar tonen aan dat er op deze plek al honderden jaren bewoning is.

Voor foto’s over voormalige bebouwing Winterslag volg deze link.

Tongerseweg reconstructie fundamenten 2
Fundamenten hoeve fam. Vrancken

Fundamenten hoeve fam. Vrancken. Naast deze boerderij lagen de woningen van de families Jamin, Bessems-Vrijens en Willems

Envelop Oud-Vroenhoven

Post uit 1924

Via een filatelist, Jacques van Mastrigt, ontving Stichting Heemkunde een envelop die in 1924 vanuit Wolder werd verzonden. De briefschrijver was Arnold Bovy, hoofdonderwijzer van de jongensschool in Wolder van 1912 tot en met 1946. Bovy gaf ook bijscholingscursussen aan (jonge) boeren. Niet alleen in Wolder, maar in veel dorpen in het Limburgse Heuvelland. Achter de school had hij een grote fruit- en moestuin waar hij dingen uitprobeerde en demonstreerde. De envelop is verstuurd naar een leverancier van pootgoedaardappels.

Wat valt op?

Deze envelop is verzonden in 1924 en afgestempeld in Oud-Vroenhoven. Dat is vreemd. Vier jaar eerder, in 1920 was Oud-Vroenhoven bij Maastricht gevoegd. Daarmee hield deze gemeente op te bestaan. Maar de beambte op het postkantoor gebruikt in 1924 nog het poststempel van Oud-Vroenhoven. Een stil protest tegen de ‘annexatie’?

Bovy woonde op Tongerseweg 344. De ene helft van dit pand fungeerde tot 1920 als gemeentehuis, de andere helft  als woning voor het hoofd der school. Vanaf 1920 kon Bovy met zijn gezin het gehele pand betrekken. Dit pand was toen half voormalig gemeentehuis en half woning voor het hoofd der school. In een paar passen was hij bij zijn (jongens)school die gevestigd was in het huidige scoutinggebouw. Zijn adres vermeldt hij niet als afzender. Hij volstaat met A. Bovy, Landbouwonderw. Wolder Maastricht. Ook voor de heer Veenhuizen in Sappemeer is geen straatnaam nodig in het adres. De postbodes kenden in die tijd nog iedereen.

Er lijkt een ‘afgedankte’ envelop te zijn gebruikt van de ALGEMEENE BEGRAAFPLAATS DER GEMEENTE MAASTRICHT. Nog in voorraad op het voormalige gemeentehuis?

Uitgebreide informatie over Arnold Bovy is te vinden op onze website.

Mis oorlogsslachtoffers en Arthur Sugas

Op 26 september om 09.30 uur is de jaarlijkse mis voor de Wolderse oorlogsslachtoffers en de in Wolder neergestorte piloot Arthur Sugas (in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk).

Installatie Arthur Sugas
Zicht op Wolder

Voorjaar 2021

(echt waar)

Nieuw initiatief parochie Wolder

Sinds 2008 heeft onze stichting steeds op 4 mei een bloemstuk bij beide plaquettes gelegd. Wij waren blij verrast dat de parochie een element aan deze herdenking heeft toegevoegd. Na de H. Mis trokken de aanwezigen naar buiten. Daar werd een kaars bij de gedenkplaat voor de Wolderse oorlogsslachtoffers geplaatst.

Dodenherdenking 4 mei 2021

Pastoor Schols spreekt de naam uit van iedere overledene

4 mei dodenherdenking

Op dinsdag 4 mei om 19.00 uur is er in de kerk van Wolder een H. Mis ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers. Na de Mis wordt er buiten bij plaquette voor de Wolderse oorlogsslachtoffers een kaars aangestoken.

Originele bronzen plaquette Wolderse oorlogsslachtoffers

Dit is een afbeelding van de oorspronkelijke bronzen plaquette uit 2008. Deze werd in januari 2011 gestolen, en in de zomer van 2012 vervangen door de huidige, hardstenen plaquette.

Sint-Petrus-en-Pauluskerk

geschilderd door André Kok (2021),

te zien in galerie

Artichoque Art Gallery

Brusselsetraat 51
Maastricht

Ook nog te koop (€1.450)

Wapen van Oud-Vroenhoven

1 januari 2020: 100 jaar Oud-Vroenhoven samen met gemeente Maastricht

Lees onze publicatie over de samenvoeging 100 jaar geleden in de Aangenaam van december 2019.

Voor meer nieuws over de achtergrond en de laatste gemeenteraadsvergaderingen van Oud-Vroenhoven. Zie onze pagina Annexatie van Oud-Vroenhoven.

Nieuwe roman van Rosalie Sprooten

Afgelopen november verscheen een nieuwe roman van Rosalie Sprooten, inwoonster van Wolder, tevens vriend van onze stichting.

Het verhaal speelt zich af in de kleine wereld van het ‘zuidelijke stadje Z’. De pastoor is ernstig ziek, maar de gelovigen kijken vol wantrouwen naar diens vriendschap met zijn verzorger die homo is. De roddelpers stookt flink mee. En de kwalijke journalist, de aanjager, laat zich verleiden door een femme fatale.

Wil Urlings overleden

Op 15 oktober 2019 overleed Wil Urlings, oud-vriend van onze stichting. Wil is 74 jaar geworden. Door zijn ziekte is zijn actieve leven binnen een paar maanden beëindigd.

Wil was jarenlang actief in onze stichting. Van zijn hand is het Wolders laesplènkske, dat hij niet alleen bedacht, maar ook produceerde. Ook maakte hij samen met Jan Schols een dvd met een schitterende fotorapportage van de Petrus-en-Pauluskerk.

Op de foto beneden ziet u Wil tijdens de schouw in 2004, toen hij zich met ons inzette voor het behoud van hoeve Castermans. Op de foto deelt hij lekkere stukjes vlaai uit aan de genodigden.

Wil Urlings

14 september 1944 WOLDER BEVRIJD

75 jaar geleden, op 14 september 1944 werd Wolder door de Amerikanen bevrijd. Zij trokken van twee kanten Wolder binnen. Een deel kwam via Ternaaien langs het kanaal, een ander deel via Maastricht. Over de brug van Vroenhoven konden ze niet komen, want de Duitsers hadden hun de pas afgesneden, en de brug opgeblazen.

St. Heemkunde Wolder brug Vroenhoven 1944 opgeblazen

Mis oorlogsslachtoffers en Arthur Sugas

Op 15 september om 09.30 uur is de jaarlijkse mis voor de Wolderse oorlogsslachtoffers en de in Wolder neergestorte piloot Arthur Sugas (in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk).

1 januari 2020!

100 jaar geleden werd de gemeente Oud-Vroenhoven opgeheven. Wolder werd nu een wijk binnen de gemeente Maastricht.

Vriend worden van SHWW?

Ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Wolder, nodigen we uit om zich bij onze stichting aan te sluiten.  Aanmelden of informatie opvragen kan altijd via het centrale e-mailadres: info@heemkundewolder.nl

Winkel

Wilt u boeken over Wolder lezen (en bezitten)?
Wilt u eigenaar worden van enkele schaarse Wolderse artikelen?
Kijk dan eens in onze ‘winkel’.

U vindt daar:

  1. J. Leunissen, Van Wilre tot Wolder
  2. L. Schoenmakers, Wolder, Grensdorp in de Vroenhof
  3. Wolders laesplènkske
  4. Wolders laesplènkske (pleesmat)
  5. DVD H.H. Petrus en Paulus Kerk van Wolder
  6. Oorkonde inwijding kerk
  7. Arthur Sugas, Zijn duel voor de vrijheid
  8. Noets mie oorlog

In de WINKEL kijken.

Foto’s, video en film altijd welkom

Wij zijn druk bezig ons foto en filmarchief te digitaliseren. Dat betekent dat alle foto’s en videomateriaal geschikt gemaakt worden om voor het nageslacht definitief bewaard te worden.
Wij willen een oproep plaatsen aan iedereen die nog, liefst oude, foto’s van Woldenaren of anderszins op Wolder betrekking hebbende zaken bezit, deze aan ons beschikbaar te stellen.
Wij zullen het materiaal dan goed beheren. Uiteraard kunnen afspraken met u gemaakt worden die specifiek voor u gelden. Zie.

Bidprentjes (1914-2005)

Wij zijn in het bezit van een grote collectie bidprentjes, een collectie waar nog altijd aan wordt gewerkt. U kunt deze collectie inkijken via een excel-bestand. Zie onze pagina Bidprentjes.

Wilt u ook bidprentjes bij de stichting onderbrengen? Neem contact met ons op via heemkundewolder@gmail.com .

Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder

Beeldbepalende Wolderse panden

Wij zijn bezig met het vastleggen van beeldbepalende Wolderse panden door middel van foto’s en beschrijvingen. Mist u een pand? Meld het ons? Hebt u aanvullende gegevens? U bent welkom? Hebt u aanvullende foto’s? Wij plaatsen ze graag.

Voorbij

Lezing Duitse kroonprins

Dat de Duitse keizer de dag voor het einde van de Eerste Wereldoorlog op 10 november 1918 politiek asiel in Nederland aanvroeg in Eijsden is algemeen bekend. De foto en het filmpje waarop een nerveuze Duitse keizer op het perron van Eijsden te zien is, is inmiddels vaak te zien geweest.

Dat twee dagen later, op 12 november,  zijn zoon Wilhelm, de Duitse kroonprins, ook politiek asiel aanvroeg in Nederland, maar dan in de toenmalige gemeente Oud-Vroenhoven in Wolder, waar tevens het douanekantoor gevestigd was, is veel minder bekend.

Om dit gebeuren te gedenken organiseerden wij  op exact 12 november in de Greune zaol een lezing.  Deze trok meer  dan 100 belangstellenden.

Hoofdspreker was  mr. Eugène Rosier, de Maastrichtse voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Behalve op de gebeurtenissen die dag in Wolder ging de heer Rosier tevens in breder verband in op de situatie in Oud-Vroenhoven en Maastricht aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ook vertelde hij, ondersteund door foto’s, hoe het de Duitse kroonprins verging in Nederland en later weer in Duitsland.

Eugène Rosier lezing Duitse kroonprins

Eugène Rosier, voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog aan het woord.
Hij plaatste de komst van de Duitse kroonprins in Wolder in het perspectief van de internationale verwikkelingen tijdens de Grote Oorlog.

JJo Haesen lezing Duitse kroonprins in Wolder

Jo Haesen ging in op het lokale gebeuren. Zo liet hij een foto zien van Bella van de breer (dochter Castermans) voor wie de prins veel belangstelling had getoond. Drie tachtigjarige neven van Bella (Matty, Bert en Henny) zonen van Bella’s jongste zus Fien, luisterden aandachtig toe.

Tongerseweg 1914 lezing duitse kroonprins in Wolder

Foto uit 1914: zo zag de Tongerse weg uit in de tijd dat de prins arriveerde. Het meisje dat uit het raam van café Castermans hangt is Bella (zie boven). Het meisje rechts is Fien Castermans. Achter de marechaussees te paard het toenmalige gemeentehuis.

Zie hier voor een verslag van deze avond, zoals geplaatst in Aangenaam, december 2018.

Zilverschat Wolder

In 1998 stootten bouwvakkers tijdens werkzaamheden op een gedempte waterput. In deze put troffen ze een Keulse pot met daarin meer dan 80 aan elkaar geklonterde munten die geslagen zijn tussen 1723 en 1808. De munten vertegenwoordigden een waarde van een jaarsalaris van een toenmalige arbeider. De eigenaren, Rosalie Sprooten en George Wolfs, hebben de schat geschonken aan de gemeente Maastricht.

Tijdens de archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober 2018 kunt u de munten zelf bewonderen. Voor de locatie zie: https://www.archeologiedagen.nl/programma-2018/

Voor een uitgebreid artikel over de zilverschat zie: Aangenaam, augustus 2018.

Leon Schoenmakers

Afscheid Léon Schoenmakers

Léon Schoenmakers verlaat onze stichting. “Vanwege mijn leeftijd heb ik het besluit genomen om afscheid te nemen van de Stichting Heemkunde. Ik wil graag in stilte vertrekken”, zo licht Léon zijn afscheid toe.

In alle stilte willen we hier toch schrijven dat we het jammer vinden dat dit moment aangebroken is. Léon is namelijk degene die, in 2003, onze stichting heeft opgericht, onze founding father. Hij is goed thuis in de Wolderse geschiedenis, en kon daarover tijdens de door hem georganiseerde excursies met enthousiasme vertellen. De grote lijnen, maar ook de petite histoire kregen alle aandacht.

Hoogtepunt van zijn heemkundige activiteiten vormde de publicatie van zijn boek, Wolder, Grensdorp in de Vroenhof, in 2004.

Léon bedankt!

Boek Leon Schoenmakers

Maria Scheres overleden

Op maandag 26 februari 2018 overleed Maria Scheres, woonachtig in Wolder, aan de Redemptielaan. Maria werd bekend om haar (dialect)verhalen en gedichten. Ze publiceerde twee verhalenbundels in het Limburgs: Sjoorpepier en Sp(r)ookverhaole. Maria bracht haar jeugd door in Rijckholt, en verhuisde later naar Maastricht. Ze schreef zowel in het Groêsselts als in het Mestreechs. In 2005 won ze de prestigieuze Veldeke Literatuurprijs.

Uit: Limburgse gedichte en verhaole, Sjrief plat 2005

Vreugjaor
En inèns weurt de dikke loch opgesjoord
de boer trèk rechte regels in ’t laand
bevrore ink kiemp in de vore
“en inèns
steit ’t duuster gries
ziech greun en geel te wasse
gezwolle wäörd
barste oet hun knup
en geve sjèlders kleure”

Maria Scheres