4 mei 2024: dodenherdenking

Zaterdag 4 mei om half acht tot acht: korte dienst en herdenking bij de plaquette aan de P&P-kerk.

First Lieutenant Arthur Sugas

Hij stortte op 17 augustus 1943 met zijn gevechtsvliegtuig neer in Wolder (achter de Bankenbuurt) nadat hij was aangevallen door een Duitse jager. Arthur was 23 jaar. Hij stierf in de bloei van zijn leven.

APRIL 2024 – FEBRUARI 2007

Castermans-2  /  Heukelommerweg 1

Castermans-2 afbraak voorjaar 2024
Castermans-2 febr. 2007

Wolder

’n Dörrepke aon de voot vaan de Louwberg…

’t Dörrepke vaan mien jäög…

Dörrepke vaan meziek, blouw en greun…

Vaan voetbal zwarte brook en witte trui…

Mien dörrepke boe in mien jäög de kèrk nog in ’t midde waor…

Eder jaor, drei weke nao Pinkstere plechtige percessie…

Dörrepke mèt zien boerderije oetgestruid in de Pletzersstraot, Toongerseweeg, Underste weeg en Fleutekoet…

De keuj vaan Caubergh, de verkes vaan Hugo en de peerdsjes vaan Kemmerling…

Doevemèlkers die fluite en sjöddele mèt ’n bekske voor in alle vreugte en in de aovendloch…

Mèlkboer Chris en greunteboer Theo en Loe doen hun runde langs de deur…

En aon broed mankeerde ’t ouch neet mèt us drei bekkers…

En veur d’n doors ouch gein gebrek: bekans veur edere daag ’n kaffee in de buurt…

Mien dörrepke nog zoonder stadse fratse, euverziechtelek en einvoudeg…

’n Apekeutele-, meitskes- en jongessjaol en ’n kluusterke mèt ’n hamfel begiene…

Kèrmesdinsdag kèrmes verbranne op de Toongerseweeg…

Dörrepke vaan Castermans, Haesen, Hulst, Kerkhofs, Bastiaens en bijnaome nog väöl mie..

Tot zoe wied mien nostalzjie…

Allewijl ’n stadswiek mèt dörpse heukskes en plekskes…

De sjaol is noe ’n kindcentrum en bekker en slachter verleie tied…

Wat aajd is vint me neet mie de meujte weerd en weurt door ’t groet kapitaol gesloop…

Belaof is belaof, geer krijg hei gèt sjoens veur trök geluif iech neet mie…

Geer zalt miech wel sentimenteel vinde, dee geit neet mèt in ziene tied…

Dao geef iech uuch mesjien wel groet geliek in…

Meh mien hart dat krit…!

Erik Lamkin

Gezicht op Louwberg vanuit Wolder

Gezicht op de Louwberg vanuit Wolder         foto Peter de Leij

Werkzaamheden Pletzersstraat-Heukelommerweg eind jaren dertig. Foto Werner Mantz
Werkzaamheden Pletzersstraat-Heukelommerweg eind jaren dertig. Foto Werner Mantz

Een nieuwe gasleiding

De bovenste foto is gemaakt door Werner Mantz, in het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw. Dit is de eerste en oudste gasleiding. De onderste is gemaakt in 2023. Negentig jaar later

Onderstaande tekst is ontleend aan de Heijmans-app van 27 november jl.

Romeinse vondsten in de Médoclaan

Ruim 51 jaar geleden werden bij de aanleg van de woonwijk Campagne archeologische resten uit de Romeinse tijd gevonden. Een muur, brandsporen en veel dakpanpuin kwamen tevoorschijn bij het uitgraven van een bouwput voor een bungalow in de Chambertinlaan.
Deze vondsten vormden voor de gemeente de aanleiding om de aanleg van enkele waterkelders – bij de renovatiewerkzaamheden in 2023/24 – in de naast gelegen Médoclaan ook te onderzoeken. Afgelopen tijd zijn de graafwerkzaamheden door aannemer Heijmans daarom door archeologen van RAAP opgevolgd.
Uit het lopende onderzoek blijkt dat in de ondergrond een Romeinse villa gelegen is. Bewoners van deze Romeinse boerderij bewerkten akkers op de vruchtbare lössgronden van Campagne om graan te leveren aan Romeinse burgers en soldaten. Concreet bestaan de resten uit veel dakpanpuin en enkele afvalkuilen. Ook werd een kleine ronde oven gevonden. Deze oven kan bijvoorbeeld gebruikt zijn in een plaatselijke productie van metaal of glas.
Gelijktijdig met het uitvoeren van het onderzoek gaan de graafwerkzaamheden aan de kelders verder. De werkzaamheden liggen niet stil, en bieden ons nu al meer inzicht over de aard, de landschappelijke ligging en de omvang van de Romeinse villa ‘Chambertinlaan’.

Wij danken RAAP en in het bijzonder Roel Roggen voor deze toelichting.

Foto droogdal okt. 2023, George Wolfs

Oktober 2023                                            foto George Wolfs

Lezing kaart Vauban 1673 Dirk Jacob Jansen Stichting Heemkunde van Wilre tot Wo;lder 16-1-2023

Overweldigende opkomst bij lezing over kaart Vauban

Meer dan 300 belangstellenden bezochten de lezing van dr. Dirk Jacob Jansen op 16 januari.

Lezing kaart Vauban 1673 Camile Oostwegel Stichting Heemkunde van Wilre tot Wo;lder 16-1-2023

Inleider Camile Oostwegel

Lezing kaart Vauban 1673 Johan en Hugo reproductie kaart Vauban Stichting Heemkunde van Wilre tot Wo;lder 16-1-2023
Lezing kaart Vauban 1673 Dirk Jacob Jansen Stichting Heemkunde van Wilre tot Wo;lder 16-1-2023

Onderzoeker en spreker Dirk Jacob Jansen

Foto links: Hugo en Johan presenteren het eerste ontwerp van de kopie van de kaart die t.z.t. gekocht kan worden, op een behoorlijk groot formaat: ongeveer 2 x 2 m. Lang niet zo groot als het origineel, maar toch. Er waren veel geïnteresseerden. Wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project, maak dat dan kenbaar via een mail naar: info@heemkundewolder.nl  .

Leon Schoenmakers oprichter Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder

Overlijden Léon Schoenmakers

Ons bereikte het bericht dat in de herfst van 2022 Léon Schoenmakers is overleden. Léon was al lange tijd ziek. De excursie door Wolder die hij - na uitstel vanwege corona - voorjaar 2022 had willen houden, moest hij vanwege zijn verslechterende gezondheid afzeggen.

Léon is degene die, in 2003, onze stichting heeft opgericht, onze founding father. Hij was goed thuis in de Wolderse geschiedenis, en kon daarover tijdens de door hem georganiseerde excursies met enthousiasme vertellen. De grote lijnen, maar ook de petite histoire kregen alle aandacht.

Gelukkig heeft hij veel van zijn kennis vastgelegd in zijn boek Wolder, Grensdorp in de Vroenhof uit 2004. De tekst op onze website met De geschiedenis van Wolder tot 1945, stamt grotendeels van Léon.

Grote belangstelling had hij voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij publiceerde hierover met grote regelmaat (ongeveer eens per kwartaal) een column, de Column van Léon. De laatste verscheen 22 augustus 2021. Daarin was hij met zijn columns aangekomen bij de bevrijding van Maastricht. Hij sloot deze af met:

Beste lezers,

Dit was het einde van de columns van Leon, in deze reeks. Ik hoop dat u uit deze columns veel wijsheden heeft kunnen halen, zodat we nooit vergeten wat er in die tijd allemaal gebeurd is. Ik wens u verder alle goeds toe voor de toekomst.

Leon Schoenmakers

Spectaculaire kaart ontdekt

Wat voor een slimme plannen hadden de Fransen toen ze 350 jaar geleden Maastricht wilden innemen? Hoe pakten ze dat aan? Onlangs ontdekte een historicus in een Frans militair archief een gedetailleerde landkaart uit die tijd, waarop het gebied van de belegering en de aanvalsstrategie zijn weergegeven. Wolder / Wilre was het kloppend of bloedend hart van dat beleg. De ontdekker van deze kaart, dr. Dirk Jansen, komt in januari naar Wolder om een lezing over zijn vondst te houden.

Datum: maandag 16 januari 2023
Tijd: 20:00 tot 22:00 uur
Locatie: Groene zaal, Tongerseweg 336
Inleiding: dhr. C. Oostwegel
Spreker: dr. D. Jansen
Toegang: vrij

Lodewijk XIV op de Louwberg St. Heemkunde Wolder Maastricht 1673

Door: Adam Frans van der Meulen, in of na 1673 
Te zien in: Limburg Museum Venlo

Rechts: Het hoofdkwartier van de Franse koning (fragment)

Kamp Lodewijk XIV in Wolder 1673 St. Heemkunde Wilre tot Wolder

Die belegering van Maastricht is tegenwoordig toegespitst op één gebeuren: de dood van de musketier, en de eventuele vondst van zijn botten. Toch was deze d’Artagnan hier niet alleen: met 25.000 manschappen was Lodewijk XIV rondom de vesting gestationeerd. Er zijn er beslist tallozen gesneuveld. We weten dat Zijne Majesteit persoonlijk aanwezig is geweest. Bekend is het schilderij waarop hij vanaf de Louwberg naar de stad kijkt.

De Zonnekoning is hier niet alleen voorbij gegaloppeerd, hij heeft zijn kamp opgeslagen en van hieruit het rijk geregeerd. Dit betekende dat Wilre in die dagen gold als de hoofdstad van Frankrijk. De koning had zijn complete hofhouding en administratie hier ondergebracht.

Lodewijk was in oorlog met de Republiek der Nederlanden en hij wilde de belangrijke vestingstad Maastricht veroveren. Het lukte de Fransen om onze stad in dertien dagen in te nemen. Dit speelden zij klaar dankzij de nieuwe ideeën van de toen nog jonge vestingbouwkundige Vauban. Hoe deze de verovering van de stad wilde realiseren, staat uitgewerkt op de diverse bijlagen bij de kaart. Deze stukken werden zelfs nog lang daarna als militair lesmateriaal gebruikt. Mogelijk is dit een verklaring waarom ze behouden zijn.

De plattegrond en de tekeningen op de kaart zijn opvallend gedetailleerd en nauwkeurig. De bebouwing binnen de stadsmuren is niet ingevuld, dat was niet van belang voor de inname. De aandacht gaat volledig uit naar de ommelanden met de vestingwerken, de loopgraven en de kampementen. Niet alleen krijgskundige objecten zijn weergegeven, ook het landschap kreeg aandacht, evenals de (holle) wegen, de carréboerderijen, de kerken en de kasteeltjes. Het hele buitengebied werd ingemeten en opgetekend: Wilre, Slavante, Borgharen en Heer zijn te zien.

De Franse bezetting heeft vijf jaren geduurd. Door de internationale ontwikkelingen moest Lodewijk in 1678 vrede sluiten. Zijn Guerre de Hollande liet een spoor van vernielingen en plunderingen achter. Toch herdenken wij nog steeds de beroemde gesneuvelde Franse musketier, onze vijand van destijds.

Deze lezing is de eerste Limburgse activiteit van het d’Artagnan-jaar 2023.

neomist Thijssen 15-8-1925

Schenking fotocollectie Math Vrancken

Eerste H. Mis van pater Thijssen op 15 augustus 1925, opgedragen in de kerk van Wolder. Foto voor het ouderlijk huis.

Foto afkomstig uit schenking van de heer Math Vrancken.

Deze foto's krijgen binnenkort een aparte plaats binnen onze fotocollectie. Neem alvast een kijkje op de pagina Familie Vrancken .

De vergeten minnaar
Rosalie Sprooten in 2022

De vergeten minnaar

Koningin van Wolder, Meisje uit Epen, Hollandse schrijfster,
zo typeerde Bob Hoekstra Rosalie Sprooten. Hij zei dit tijdens zijn inleiding bij de presentatie van De vergeten minnaar op 11 juni ll., in Hoeve De Kroon.  Deze novelle is de achttiende titel van de inmiddels 84-jarige Rosalie. Het verhaal speelt in Zuid-Limburg; het is geworteld in de Limburgse löss. De hoofdpersoon, Francine, voelt zich sterk verbonden met het landschap, met haar jeugd en met haar familie. Wanneer Francines geliefde broer Mathijs overlijdt, blijkt deze een dubbelleven geleid te hebben.
Dit maakt bij haar veel los. Hoe betrouwbaar zijn mensen? En heeft zij zelf ook niet iets belangrijks vergeten? Tegenover al het mensengedoe is er één vaste waarde in Francines leven:  de natuur, de dierenwereld, en met name Panda, de hond en Frederik, de kater..

Verkrijgbaar in iedere boekhandel; prijs € 17,50

Bespreking op L1 van 2 juli 2022

Dodenherdenking Wolderse oorlogsslachtoffers

Op woensdag 4 mei (dodenherdenking) was er om 19.30 uur in de kerk van Wolder een H. Mis ter nagedachtenis van oorlogsslachtoffers. Na de Mis werd er buiten bij plaquette voor de Wolderse oorlogsslachtoffers een noveenkaars aangestoken. Dit is het tweede jaar dat dit gebeurt. Een mooi initiatief van de pastoor.

Zoals gebruikelijk plaatste onze stichting bloemstukjes bij beide plaquettes (Wolderse slachtoffers en de Amerikaanse piloot Arthur Sugas).

Originele bronzen plaquette Wolderse oorlogsslachtoffers

Dit is een afbeelding van de oorspronkelijke bronzen plaquette uit 2008. Deze werd in januari 2011 gestolen, en in de zomer van 2012 vervangen door de huidige, hardstenen plaquette.

Tongerseweg reconstructie fundamenten 1

Bodemvondsten Tongerseweg / Winterslag

Bij de reconstructie van de Tongerseweg kwamen op de hoek Pletzersstraat – Tongerseweg fundamenten van vroegere bebouwing bloot. Naast het hoekhuis (hoeve Caubergh) lijkt een ouder huis te hebben gestaan. Ook tegenover café De Pepel kwamen resten van bebouwing vrij. Deze sporen dateren uiteraard van vóór de aanleg van de Tongerseweg. Ze tonen dat de Pletzersstraat (vroeger Dorpsstraat) doorliep naar wat nu de Lammergierstraat heet. Het was een straat met aan weerszijden lintbebouwing. We kunnen ons voorstellen dat ergens rond 1804 (aanvang aanleg Steenweg / Tongerseweg) de bewoners moesten wijken voor de Franse wegenbouwers. Verzet tegen de sloop zal zeker niet hebben geholpen. Het waren overigens Spaanse krijgsgevangenen die de weg moesten aanleggen. De steenweg die Napoleon had gepland, moest in een kaarsrechte lijn van Tongeren naar Maastricht lopen, zodat zijn legers zich snel konden verplaatsen. En zo werd Wolder voor eeuwig doormidden geknipt.

Ook bij de aanleg van de waterberging naast de Zouw in de Winterslag kwamen fundamenten bloot. Het betrof resten van de boerderij Vrancken. Deze en de aanpalende huizen en boerderijtjes zijn rond 1970 gesloopt. Het berof de woningen van de families Jamin, Bessems-Vrijens en Willems. De bedoeling was dat hier een nieuwe ontsluitingsweg voor Wolder zou komen. Daarvoor werd ook Pletzersstaat nr. 3 afgebroken. De weg is nooit gerealiseerd. Er kwam een nieuwe oplossing: de Médoclaan.

Voor meer info over hoeve Vrancken zie onze pagina over mevrouw Gilissen-Vrancken.

De heer Tichelman van Raap, het archeologisch adviesbureau dat de gehele reconstructie van de Tongerseweg begeleidt, vertelde ons dat men tegenover café De Pepel de restanten van een schuilkelder heeft gevonden. Deze stamt mogelijk uit de Tachtigjarige Oorlog toen hier veel gevochten is. Het kan ook zijn dat deze uit de 18e eeuw dateert. In die tijd vonden er ook nog enkele belegeringen van Maastricht plaats, waarbij Wolder vaak in de vuurlinie lag. Ook in de Winterslag hebben de archeologen meegekeken, en niet zonder resultaat. Ze vonden middeleeuwse munten. Deze hebben nauwelijks geldelijke waarde, maar tonen aan dat er op deze plek al honderden jaren bewoning is.

Voor foto’s over voormalige bebouwing Winterslag volg deze link.

Tongerseweg reconstructie fundamenten 2
Fundamenten hoeve fam. Vrancken

Fundamenten hoeve fam. Vrancken. Naast deze boerderij lagen de woningen van de families Jamin, Bessems-Vrijens en Willems

Envelop Oud-Vroenhoven

Post uit 1924

Via een filatelist, Jacques van Mastrigt, ontving Stichting Heemkunde een envelop die in 1924 vanuit Wolder werd verzonden. De briefschrijver was Arnold Bovy, hoofdonderwijzer van de jongensschool in Wolder van 1912 tot en met 1946. Bovy gaf ook bijscholingscursussen aan (jonge) boeren. Niet alleen in Wolder, maar in veel dorpen in het Limburgse Heuvelland. Achter de school had hij een grote fruit- en moestuin waar hij dingen uitprobeerde en demonstreerde. De envelop is verstuurd naar een leverancier van pootgoedaardappels.

Wat valt op?

Deze envelop is verzonden in 1924 en afgestempeld in Oud-Vroenhoven. Dat is vreemd. Vier jaar eerder, in 1920 was Oud-Vroenhoven bij Maastricht gevoegd. Daarmee hield deze gemeente op te bestaan. Maar de beambte op het postkantoor gebruikt in 1924 nog het poststempel van Oud-Vroenhoven. Een stil protest tegen de ‘annexatie’?
Rectificatie: een van de bezoekers van deze site meldde dat het gebruikelijk was dat een postkantoor zijn eigen stempel bleef hanteren, ook al hoorde het inmiddels tot Maastricht.

Bovy woonde op Tongerseweg 344. De ene helft van dit pand fungeerde tot 1920 als gemeentehuis, de andere helft  als woning voor het hoofd der school. Vanaf 1920 kon Bovy met zijn gezin het gehele pand betrekken. Dit pand was toen half voormalig gemeentehuis en half woning voor het hoofd der school. In een paar passen was hij bij zijn (jongens)school die gevestigd was in het huidige scoutinggebouw. Zijn adres vermeldt hij niet als afzender. Hij volstaat met A. Bovy, Landbouwonderw. Wolder Maastricht. Ook voor de heer Veenhuizen in Sappemeer is geen straatnaam nodig in het adres. De postbodes kenden in die tijd nog iedereen.

Er lijkt een ‘afgedankte’ envelop te zijn gebruikt van de ALGEMEENE BEGRAAFPLAATS DER GEMEENTE MAASTRICHT. Nog in voorraad op het voormalige gemeentehuis?

Uitgebreide informatie over Arnold Bovy is te vinden op onze website.

Mis oorlogsslachtoffers en Arthur Sugas

Op 26 september om 09.30 uur is de jaarlijkse mis voor de Wolderse oorlogsslachtoffers en de in Wolder neergestorte piloot Arthur Sugas (in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk).

Sint-Petrus-en-Pauluskerk

geschilderd door André Kok (2021),

te zien in galerie

Artichoque Art Gallery

Brusselsetraat 51
Maastricht

Ook nog te koop (€1.450)

Wapen van Oud-Vroenhoven

1 januari 2020: 100 jaar Oud-Vroenhoven samen met gemeente Maastricht

Lees onze publicatie over de samenvoeging 100 jaar geleden in de Aangenaam van december 2019.

Voor meer nieuws over de achtergrond en de laatste gemeenteraadsvergaderingen van Oud-Vroenhoven. Zie onze pagina Annexatie van Oud-Vroenhoven.

Nieuwe roman van Rosalie Sprooten

Afgelopen november verscheen een nieuwe roman van Rosalie Sprooten, inwoonster van Wolder, tevens vriend van onze stichting.

Het verhaal speelt zich af in de kleine wereld van het ‘zuidelijke stadje Z’. De pastoor is ernstig ziek, maar de gelovigen kijken vol wantrouwen naar diens vriendschap met zijn verzorger die homo is. De roddelpers stookt flink mee. En de kwalijke journalist, de aanjager, laat zich verleiden door een femme fatale.

Wil Urlings overleden

Op 15 oktober 2019 overleed Wil Urlings, oud-vriend van onze stichting. Wil is 74 jaar geworden. Door zijn ziekte is zijn actieve leven binnen een paar maanden beëindigd.

Wil was jarenlang actief in onze stichting. Van zijn hand is het Wolders laesplènkske, dat hij niet alleen bedacht, maar ook produceerde. Ook maakte hij samen met Jan Schols een dvd met een schitterende fotorapportage van de Petrus-en-Pauluskerk.

Op de foto beneden ziet u Wil tijdens de schouw in 2004, toen hij zich met ons inzette voor het behoud van hoeve Castermans. Op de foto deelt hij lekkere stukjes vlaai uit aan de genodigden.

Wil Urlings

14 september 1944 WOLDER BEVRIJD

75 jaar geleden, op 14 september 1944 werd Wolder door de Amerikanen bevrijd. Zij trokken van twee kanten Wolder binnen. Een deel kwam via Ternaaien langs het kanaal, een ander deel via Maastricht. Over de brug van Vroenhoven konden ze niet komen, want de Duitsers hadden hun de pas afgesneden, en de brug opgeblazen.

St. Heemkunde Wolder brug Vroenhoven 1944 opgeblazen

Mis oorlogsslachtoffers en Arthur Sugas

Op 15 september om 09.30 uur is de jaarlijkse mis voor de Wolderse oorlogsslachtoffers en de in Wolder neergestorte piloot Arthur Sugas (in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk).

Vriend worden van SHWW?

Ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Wolder, nodigen we uit om zich bij onze stichting aan te sluiten.  Aanmelden of informatie opvragen kan altijd via het centrale e-mailadres: info@heemkundewolder.nl

Winkel

Wilt u boeken over Wolder lezen (en bezitten)?
Wilt u eigenaar worden van enkele schaarse Wolderse artikelen?
Kijk dan eens in onze 'winkel'.

U vindt daar:

  1. J. Leunissen, Van Wilre tot Wolder
  2. L. Schoenmakers, Wolder, Grensdorp in de Vroenhof
  3. Wolders laesplènkske
  4. Wolders laesplènkske (pleesmat)
  5. DVD H.H. Petrus en Paulus Kerk van Wolder
  6. Oorkonde inwijding kerk
  7. Arthur Sugas, Zijn duel voor de vrijheid
  8. Noets mie oorlog

In de WINKEL kijken.

Foto's, video en film altijd welkom

Wij zijn druk bezig ons foto en filmarchief te digitaliseren. Dat betekent dat alle foto's en videomateriaal geschikt gemaakt worden om voor het nageslacht definitief bewaard te worden.
Wij willen een oproep plaatsen aan iedereen die nog, liefst oude, foto's van Woldenaren of anderszins op Wolder betrekking hebbende zaken bezit, deze aan ons beschikbaar te stellen.
Wij zullen het materiaal dan goed beheren. Uiteraard kunnen afspraken met u gemaakt worden die specifiek voor u gelden. Zie.

Bidprentjes (1914-2005)

Wij zijn in het bezit van een grote collectie bidprentjes, een collectie waar nog altijd aan wordt gewerkt. U kunt deze collectie inkijken via een excel-bestand. Zie onze pagina Bidprentjes.

Wilt u ook bidprentjes bij de stichting onderbrengen? Neem contact met ons op via heemkundewolder@gmail.com .

Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder

Beeldbepalende Wolderse panden

Wij zijn bezig met het vastleggen van beeldbepalende Wolderse panden door middel van foto's en beschrijvingen. Mist u een pand? Meld het ons? Hebt u aanvullende gegevens? U bent welkom? Hebt u aanvullende foto's? Wij plaatsen ze graag.

VOORBIJ

Voorbij

Lezing Duitse kroonprins

Dat de Duitse keizer de dag voor het einde van de Eerste Wereldoorlog op 10 november 1918 politiek asiel in Nederland aanvroeg in Eijsden is algemeen bekend. De foto en het filmpje waarop een nerveuze Duitse keizer op het perron van Eijsden te zien is, is inmiddels vaak te zien geweest.

Dat twee dagen later, op 12 november,  zijn zoon Wilhelm, de Duitse kroonprins, ook politiek asiel aanvroeg in Nederland, maar dan in de toenmalige gemeente Oud-Vroenhoven in Wolder, waar tevens het douanekantoor gevestigd was, is veel minder bekend.

Om dit gebeuren te gedenken organiseerden wij  op exact 12 november in de Greune zaol een lezing.  Deze trok meer  dan 100 belangstellenden.

Hoofdspreker was  mr. Eugène Rosier, de Maastrichtse voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Behalve op de gebeurtenissen die dag in Wolder ging de heer Rosier tevens in breder verband in op de situatie in Oud-Vroenhoven en Maastricht aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ook vertelde hij, ondersteund door foto’s, hoe het de Duitse kroonprins verging in Nederland en later weer in Duitsland.

Eugène Rosier lezing Duitse kroonprins

Eugène Rosier, voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog aan het woord.
Hij plaatste de komst van de Duitse kroonprins in Wolder in het perspectief van de internationale verwikkelingen tijdens de Grote Oorlog.

Jo Haesen lezing Duitse kroonprins in Wolder

Jo Haesen ging in op het lokale gebeuren. Zo liet hij een foto zien van Bella van de breer (dochter Castermans) voor wie de prins veel belangstelling had getoond. Drie tachtigjarige neven van Bella (Matty, Bert en Henny) zonen van Bella's jongste zus Fien, luisterden aandachtig toe.

Tongerseweg 1914 lezing duitse kroonprins in Wolder

Foto uit 1914: zo zag de Tongerse weg uit in de tijd dat de prins arriveerde. Het meisje dat uit het raam van café Castermans hangt is Bella (zie boven). Het meisje rechts is Fien Castermans. Achter de marechaussees te paard het toenmalige gemeentehuis.

Zie hier voor een verslag van deze avond, zoals geplaatst in Aangenaam, december 2018.

Zilverschat Wolder

In 1998 stootten bouwvakkers tijdens werkzaamheden op een gedempte waterput. In deze put troffen ze een Keulse pot met daarin meer dan 80 aan elkaar geklonterde munten die geslagen zijn tussen 1723 en 1808. De munten vertegenwoordigden een waarde van een jaarsalaris van een toenmalige arbeider. De eigenaren, Rosalie Sprooten en George Wolfs, hebben de schat geschonken aan de gemeente Maastricht.

Tijdens de archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober 2018 kunt u de munten zelf bewonderen. Voor de locatie zie: https://www.archeologiedagen.nl/programma-2018/

Voor een uitgebreid artikel over de zilverschat zie: Aangenaam, augustus 2018.

Leon Schoenmakers

Afscheid Léon Schoenmakers

Léon Schoenmakers verlaat onze stichting. “Vanwege mijn leeftijd heb ik het besluit genomen om afscheid te nemen van de Stichting Heemkunde. Ik wil graag in stilte vertrekken”, zo licht Léon zijn afscheid toe.

In alle stilte willen we hier toch schrijven dat we het jammer vinden dat dit moment aangebroken is. Léon is namelijk degene die, in 2003, onze stichting heeft opgericht, onze founding father. Hij is goed thuis in de Wolderse geschiedenis, en kon daarover tijdens de door hem georganiseerde excursies met enthousiasme vertellen. De grote lijnen, maar ook de petite histoire kregen alle aandacht.

Hoogtepunt van zijn heemkundige activiteiten vormde de publicatie van zijn boek, Wolder, Grensdorp in de Vroenhof, in 2004.

Léon bedankt!

Boek Leon Schoenmakers

Maria Scheres overleden

Op maandag 26 februari 2018 overleed Maria Scheres, woonachtig in Wolder, aan de Redemptielaan. Maria werd bekend om haar (dialect)verhalen en gedichten. Ze publiceerde twee verhalenbundels in het Limburgs: Sjoorpepier en Sp(r)ookverhaole. Maria bracht haar jeugd door in Rijckholt, en verhuisde later naar Maastricht. Ze schreef zowel in het Groêsselts als in het Mestreechs. In 2005 won ze de prestigieuze Veldeke Literatuurprijs.

Uit: Limburgse gedichte en verhaole, Sjrief plat 2005

Vreugjaor
En inèns weurt de dikke loch opgesjoord
de boer trèk rechte regels in 't laand
bevrore ink kiemp in de vore
"en inèns
steit 't duuster gries
ziech greun en geel te wasse
gezwolle wäörd
barste oet hun knup
en geve sjèlders kleure"

Maria Scheres