14 september 1944 WOLDER BEVRIJD

75 jaar geleden, op 14 september 1944 werd Wolder door de Amerikanen bevrijd. Zij trokken van twee kanten Wolder binnen. Een deel kwam via Ternaaien langs het kanaal, een ander deel via Maastricht. Over de brug van Vroenhoven konden ze niet komen, want de Duitsers hadden hun de pas afgesneden, en de brug opgeblazen.

St. Heemkunde Wolder brug Vroenhoven 1944 opgeblazen

Mis oorlogsslachtoffers en Arthur Sugas

Op 15 september om 09.30 uur is de jaarlijkse mis voor de Wolderse oorlogsslachtoffers en de in Wolder neergestorte piloot Arthur Sugas (in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk).

1 januari 2020!

100 jaar geleden werd de gemeente Oud-Vroenhoven opgeheven. Wolder werd nu een wijk binnen de gemeente Maastricht.

Vriend worden van SHWW?

Ieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis en het erfgoed van Wolder, nodigen we uit om zich bij onze stichting aan te sluiten.  Aanmelden of informatie opvragen kan altijd via het centrale e-mailadres: info@heemkundewolder.nl

Winkel

Wilt u boeken over Wolder lezen (en bezitten)?
Wilt u eigenaar worden van enkele schaarse Wolderse artikelen?
Kijk dan eens in onze ‘winkel’.

U vindt daar:

  1. J. Leunissen, Van Wilre tot Wolder
  2. L. Schoenmakers, Wolder, Grensdorp in de Vroenhof
  3. Wolders laesplènkske
  4. Wolders laesplènkske (pleesmat)
  5. DVD H.H. Petrus en Paulus Kerk van Wolder
  6. Oorkonde inwijding kerk
  7. Arthur Sugas, Zijn duel voor de vrijheid
  8. Noets mie oorlog

In de WINKEL kijken.

Foto’s, video en film altijd welkom

Wij zijn druk bezig ons foto en filmarchief te digitaliseren. Dat betekent dat alle foto’s en videomateriaal geschikt gemaakt worden om voor het nageslacht definitief bewaard te worden.
Wij willen een oproep plaatsen aan iedereen die nog, liefst oude, foto’s van Woldenaren of anderszins op Wolder betrekking hebbende zaken bezit, deze aan ons beschikbaar te stellen.
Wij zullen het materiaal dan goed beheren. Uiteraard kunnen afspraken met u gemaakt worden die specifiek voor u gelden. Zie.

Bidprentjes (1914-2005)

Wij zijn in het bezit van een grote collectie bidprentjes, een collectie waar nog altijd aan wordt gewerkt. U kunt deze collectie inkijken via een excel-bestand. Zie onze pagina Bidprentjes.

Wilt u ook bidprentjes bij de stichting onderbrengen? Neem contact met ons op via heemkundewolder@gmail.com .

Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder

Beeldbepalende Wolderse panden

Wij zijn bezig met het vastleggen van beeldbepalende Wolderse panden door middel van foto’s en beschrijvingen. Mist u een pand? Meld het ons? Hebt u aanvullende gegevens? U bent welkom? Hebt u aanvullende foto’s? Wij plaatsen ze graag.

Voorbij

Lezing Duitse kroonprins

Dat de Duitse keizer de dag voor het einde van de Eerste Wereldoorlog op 10 november 1918 politiek asiel in Nederland aanvroeg in Eijsden is algemeen bekend. De foto en het filmpje waarop een nerveuze Duitse keizer op het perron van Eijsden te zien is, is inmiddels vaak te zien geweest.

Dat twee dagen later, op 12 november,  zijn zoon Wilhelm, de Duitse kroonprins, ook politiek asiel aanvroeg in Nederland, maar dan in de toenmalige gemeente Oud-Vroenhoven in Wolder, waar tevens het douanekantoor gevestigd was, is veel minder bekend.

Om dit gebeuren te gedenken organiseerden wij  op exact 12 november in de Greune zaol een lezing.  Deze trok meer  dan 100 belangstellenden.

Hoofdspreker was  mr. Eugène Rosier, de Maastrichtse voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Behalve op de gebeurtenissen die dag in Wolder ging de heer Rosier tevens in breder verband in op de situatie in Oud-Vroenhoven en Maastricht aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ook vertelde hij, ondersteund door foto’s, hoe het de Duitse kroonprins verging in Nederland en later weer in Duitsland.

Eugène Rosier lezing Duitse kroonprins

Eugène Rosier, voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog aan het woord.
Hij plaatste de komst van de Duitse kroonprins in Wolder in het perspectief van de internationale verwikkelingen tijdens de Grote Oorlog.

JJo Haesen lezing Duitse kroonprins in Wolder

Jo Haesen ging in op het lokale gebeuren. Zo liet hij een foto zien van Bella van de breer (dochter Castermans) voor wie de prins veel belangstelling had getoond. Drie tachtigjarige neven van Bella (Matty, Bert en Henny) zonen van Bella’s jongste zus Fien, luisterden aandachtig toe.

Tongerseweg 1914 lezing duitse kroonprins in Wolder

Foto uit 1914: zo zag de Tongerse weg uit in de tijd dat de prins arriveerde. Het meisje dat uit het raam van café Castermans hangt is Bella (zie boven). Het meisje rechts is Fien Castermans. Achter de marechaussees te paard het toenmalige gemeentehuis.

Zie hier voor een verslag van deze avond, zoals geplaatst in Aangenaam, december 2018.

Zilverschat Wolder

In 1998 stootten bouwvakkers tijdens werkzaamheden op een gedempte waterput. In deze put troffen ze een Keulse pot met daarin meer dan 80 aan elkaar geklonterde munten die geslagen zijn tussen 1723 en 1808. De munten vertegenwoordigden een waarde van een jaarsalaris van een toenmalige arbeider. De eigenaren, Rosalie Sprooten en George Wolfs, hebben de schat geschonken aan de gemeente Maastricht.

Tijdens de archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober 2018 kunt u de munten zelf bewonderen. Voor de locatie zie: https://www.archeologiedagen.nl/programma-2018/

Voor een uitgebreid artikel over de zilverschat zie: Aangenaam, augustus 2018.

Leon Schoenmakers

Afscheid Léon Schoenmakers

Léon Schoenmakers verlaat onze stichting. “Vanwege mijn leeftijd heb ik het besluit genomen om afscheid te nemen van de Stichting Heemkunde. Ik wil graag in stilte vertrekken”, zo licht Léon zijn afscheid toe.

In alle stilte willen we hier toch schrijven dat we het jammer vinden dat dit moment aangebroken is. Léon is namelijk degene die, in 2003, onze stichting heeft opgericht, onze founding father. Hij is goed thuis in de Wolderse geschiedenis, en kon daarover tijdens de door hem georganiseerde excursies met enthousiasme vertellen. De grote lijnen, maar ook de petite histoire kregen alle aandacht.

Hoogtepunt van zijn heemkundige activiteiten vormde de publicatie van zijn boek, Wolder, Grensdorp in de Vroenhof, in 2004.

Léon bedankt!

Boek Leon Schoenmakers

Maria Scheres overleden

Op maandag 26 februari 2018 overleed Maria Scheres, woonachtig in Wolder, aan de Redemptielaan. Maria werd bekend om haar (dialect)verhalen en gedichten. Ze publiceerde twee verhalenbundels in het Limburgs: Sjoorpepier en Sp(r)ookverhaole. Maria bracht haar jeugd door in Rijckholt, en verhuisde later naar Maastricht. Ze schreef zowel in het Groêsselts als in het Mestreechs. In 2005 won ze de prestigieuze Veldeke Literatuurprijs.

Uit: Limburgse gedichte en verhaole, Sjrief plat 2005

Vreugjaor
En inèns weurt de dikke loch opgesjoord
de boer trèk rechte regels in ’t laand
bevrore ink kiemp in de vore
“en inèns
steit ’t duuster gries
ziech greun en geel te wasse
gezwolle wäörd
barste oet hun knup
en geve sjèlders kleure”

Maria Scheres