(Vriendenactiviteit:)   Mis oorlogsslachtoffers 2018

Op 16 september om 9.30 uur is, in de kerk van Wolder, de jaarlijkse H. Mis ter herdenking van de Wolderse oorlogsslachtoffers en de in Wolder neergestorte Amerikaanse piloot, Arthur Sugas.

 

Wolder wil riolering!

Uit het Limburgs Dagblad van 2 maart 1970:

tongerseweg1970-b

Om het artikel goed te kunnen lezen verwijzen we naar deze link.

 

Hof van Assisi en Cour van Wolder  (april 2016)

Onze stichting heeft  op verzoek van de architect haar mening gegeven over Castermans 2 / Cour van Wolder.

Wij hebben aangegeven dat we blij zijn dat er weer leven in de brouwerij zit en dat het geschonden hart van Wolder gereanimeerd wordt. Wij vinden het ook verheugend dat – in het ontwerp – het

oorspronkelijk karakter en de gevel zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

Ten aanzien van Castermans 1 / De Hof van Assisi zijn wij minder enthousiast, ook dit hebben we bij de architect gemeld: Wij zijn niet gelukkig met de nog verdere reductie van de voormalige hoeve.We menen dat de bouw met plat dak atypisch is voor Wolder en niet aansluit bij de overige bebouwing.

Ten slotte: al hoort dit onderwerp niet tot het terrein van onze stichting, we vrezen dat ten gevolge van beide plannen het hart van Wolder aan een verkeersinfarct ten onder zal gaan.

 

Nieuwe plannen voor Castermans 1 en 2 (januari 2016)

Er zijn nieuwe plannen voor de terreinen Castermans 1 en 2. Stichting Glorieux uit Eindhoven wil woningbouw voor alleenstaande ouderen realiseren. Daarnaast komt er een aantal voorzieningen onder beheer van Pallium Portam. Op de locatie Castermans 2 zou een herberg komen met een twaalftal overnachtingsmogelijkheden, een wintertuin en terras. Ook komt er een cour met detailhandel en een grote multifunctionele zaal voor dorpsactiviteiten.

Voorgeschiedenis:

Onze stichting heeft zich in het verleden sterk gemaakt voor het behoud van hoeve Castermans en het ‘huis met de trappen’ aan het Mgr. Vranckenplein. Dit leek uiteindelijk gedeeltelijk te slagen. Er lag een mooi plan. Als de economische omstandigheden niet zo ongunstig waren geweest, had het centrum van Wolder nu een mooie uitstraling gehad. Het liep anders. Helaas rest ons nu nu, tot ergernis van heel Wolder, alleen een bouwval.

We zijn in december 2014 samen met stichting Aangenaam en buurtplatform Wolder naar de gemeente geweest, met een gezamenlijk standpunt. De gemeente zal bij Servatius aandringen op óf spoedige start met de werkzaamheden, óf sloop van de muur van Castermans 1. De overleggroep heeft daarbij aangetekend dat bij een eventuele bouw van een nieuw complex uitgegaan dient te worden van eenzelfde aanzicht aan de zijde van het Mgr. Vranckenplein, Pletzersstraat en Winterslag als in de oorspronkelijke bouw.

Wilre of Wylre? (maart 2016)

Uit Wijlre kregen we de volgende mail:

L.S. Als lid van de heemkundevereniging ,,WIELDER’’ had ik een vraag omtrent een opgedoken tekening op de TEFAF. Op deze tekening staat een klein kerkje op een heuvel met op de voorgrond een poel of vijver en is vervaardigd door Cornelis Pronk tussen 1727 en 1730. Aan de onderkant staat de naam van mijn dorp: WYLRE. Onze huidige kerk staat nog altijd na nieuwbouw in 1835 en diverse verbouwingen en restauraties op precies zo’n heuvel en de vijver is in deze jaren best mogelijk geweest want de standplaats van de schilder was in die tijd moerassig met div. bronnetjes. Mijn vraag aan u is dan ook, hebt u kennis van dit schilderij of weet u of dit kerkje in uw omgeving  gestaan heeft? Pastoor Crutzen, historicus, meent dat dit kerkje in WOLDER (WILDER) gestaan heeft. Wat is u daarover bekend? Ik hoop op een verhelderend antwoord, bij voorbaat dank. Niek Gossens.Wijlre.

Wij denken dat dit kerkje niet het voormalige Sint-Marcuskerkje van Wolder is. Of heeft iemand een ander idee?
De foto’s:

Schilderij kerk Wylre TEFAF

Schilderij kerk Wylre TEFAF

Sint-Marcuskerkje Wolder

Sint-Marcuskerkje Wolder

 

 

 

 

 

 

 

Hoeve Caestert (januari 2016)

Na jaren van verval lijkt er een nieuwe toekomst voor hoeve Caestert:

Hoeve Caestert januari 2016. Foto P.de Leij

Hoeve Caestert januari 2016. Foto P.de Leij

 

 

 

 

 

 

 

En driekwart jaar later (oktober 2016):

 

Hoeve Caestert oktober 2016

 

2014 Aandacht hoeve Caestert gewenst

Hoeve Caestert, gelegen langs de Luikerweg op de grens van Kanne (Riemst) en Klein –Ternaaien (Visé), dreigt te verdwijnen!

De hoeve vormt een belangrijke ankerplaats op de Sint-Pietersberg. Er is sprake dat de hoeve zal afgebroken worden. Anderzijds wordt de hoeve, die eigendom is van het Waals Gewest, verwaarloosd en is er geen geld om de monumentale en historische hoeve te restaureren. Hierdoor dreigen nu al gedeelten van de stallingen in te storten. De Limburgse Mergelgrotten wil, indien het ervan komt, zich verzetten tegen de afbraak van hoeve Caestert, net als heel wat inwoners uit Riemst, Visé en Maastricht. Zij wil dat deze historische hoeve behouden blijft en gerestaureerd zal worden, want de hoeve is een zeer belangrijk historisch en cultureel onderdeel van de Sint-Pietersberg en is niet weg te denken uit het landschap van Caestert.

De hoeve is eveneens gelegen in het natuurgebied Plateau van Caestert, waarvan het Vlaamse deel eigendom is van Natuurpunt. Ook Natuurpunt ijvert voor het behoud van dit monument. Tijd voor actie dus, want als er niet snel actie ondernomen wordt, verliezen we dit historisch erfgoed. Om onze blijvende bezorgdheid te tonen tegenover de gemeenten, de provincies en de gewesten, startten wij een petitie op.

Via deze link kun je de petitie tekenen:Petitie Hoeve Caestert

Op de Facebookpagina van Natuurpunt Zuid Oost Limburg wordt melding gemaakt van verontrustende activiteiten:

“De vorige bewoners van Hoeve Caestert zijn de hoeve aan het ontmantelen. Alles wat ijzer, blauwe hardsteen of wat enigzins waarde heeft wordt momenteel uitgebroken en meegenomen. Echt een schande. Zoveel geschiedenis die verloren gaat.”

 

Maart 2015 Leonidas vierde 75-jarig bestaan

oude foto Leonidas

Op 11 maart 1940 werd RKSV Leonidas opgericht or o.a. kapelaan Boymans. Op 14 en 15 maart 2015 vierde de club het 75-jarig jubileum met een groots programma: 2 dagen sport, feest, muziek en een H. Mis, want het is tenslotte RKSV Leonidas.

 

 

 

 

Leonidas 1940

Leonidas

 

 

 

 

 

 

 

 

16 september 2012 Nieuwe plaquette oorlogsslachtoffers

Aan de kerkmuur hangen twee plaquettes: een voor de gesneuvelde piloot Arthur Sugas en een voor de Wolderse oorlogsslachtoffers. De originele bronzen plaquette voor de oorlogsslachtoffers (uit 2008) is in 2011 gestolen. Door diverse donaties konden we ervoor zorgen dat er weer een (nu stenen) plaquette hangt. Pastoor Van der Aart zegende deze op 16 september 2012 in.

Over de twaalf Wolderse oorlogsslachtoffers hebben we in 2008 een boekje uitgebracht waarin de levens van ieder van hen zijn beschreven, plus een aan hen gewijde gedichtenbundel. Van boekje en gedichtenbundel zijn nog steeds exemplaren verkrijgbaar. Datzelfde geldt voor het boekje over Arthur Sugas.

Wij danken alle donateurs, en met name het buurtplatform Wolder, voor hun bijdragen.

16 september 2012

De op 16 september 2012 gehouden familiewandeling was bijzonder gezellig en leerzaam. De gids wist op leuke en eenvoudige wijze ons wegwijs te maken in de wereld van Wolderse kruiden en planten. Zie het affiche.

20 oktober 2011

De door Kevin Amendt gehouden lezing op 20 oktober 2011 over de verloren gewaande groeve Ternaaien-midden is opnieuw druk bezocht. De professionele powerpoint samen met een zeer enthousiaste Kevin wisten de 70 belangstellenden ademloos te boeien. Persbericht

donderdag 20 oktober 2011

Lezing: “Een verloren gewaande groeve: Ternaaien-midden”. De lezer is van de volgende generatie, maar daarom niet minder deskundig: Kevin Amendt.

Lokatie: Kantine RKSV Leonidas-Wolder, Aanvang 19:30 uur, toegang gratis.

Affiche.

18 september 2011

Op zondag 18 september 2011 zal om 09:30 in onze Parochiekerk in Wolder weer de jaarlijkse mis ter herdenking van Arthur Sugas en de Wolderse oorlogsslachtoffers plaatsvinden. De H. Mis wordt opgeluisterd door het Caeciliakoor. Zij zingen: Missa brèveno 7 in C. “Au Chappelles” van Charles Gounod.

30 juni 2011

De lezing die op 30 juni 2011 plaatsvond was opnieuw een succes. Getuige – het merendeel Belgische – aantal aanwezigen. Paul Tieman heeft op boeiende wijze de aanwezigen op de hoogte te stellen over het ontstaan van het Albertkanaal en de tentoonstelling in 1939 in Luik.

donderdag 30 juni 2011 (nieuwe datum)

Lezing over het ontstaan van het Albertkanaal door Paul Tieman en echtgenote. Locatie Kantine Voetbalvereniging Leonidas, Heukelommerweg, Wolder Maastricht. Aanvang: 19:30 uur. Zie ook het persbericht en het affiche.

25 april 2011

Gestolen plaquette. Persbericht Plaquette moet terug in Wolder

13 april 2011

In de week van 4 april is gestart met het archeologisch onderzoek op de locatie in Wolder. Er is een archeologische -met archeoloog – rondgang georganiseerd voor belangstellenden.

Datum: woensdag 13 april 2011 om 15.00. Verzamelen bij de keet van de aannemer Laudy

Rond Pasen 2011

Buitenactiviteit rond Hoeve Caestert. Zodra meer bekend is volgt uitgebreide informatie.

Nieuw gangenstelsel ontdekt, januari 2011

Op woensdag 5 januari 2011 bericht dagblad De Limburger over de ontdekking van een nieuw en onbekend gangenstelsel onder het Plateau van Caestert. Het gaat om een mergelgroeve uit de middeleeuwen met grote historische en ecologische waarde. De vondst wordt besproken in het boek van Jacquo Silvertant ‘Caestert, een mijnbouwarcheologische erfgoedsite’. Silvertant is mijnbouwhistoricus van het Instituut Europa Subterrane. Hij heeft twee jaar aan het boek gewerkt.

18 november 2010

De lezing door Ed de Grood heeft veel geintersseerden (72) naar Wolder gelokt. De inspanningen van Ed de Grood om extra materiaal te digitaliseren zijn dan ook niet voor niets geweest. Hij heeft niet alleen de aanwezigen – als dat al nodig was – te weten overtuigen van de waarde van het plateau van Caestert, maar ook veel nieuwe kennis aangereikt. De hoeve, het kasteel, bovengronds, plant en dier alles is aan de orde gekomen. Reden te meer hier een vervolg aan te geven.

Daarnaast heeft de lezing geleid tot een extra voorjaarsactiviteit rond Pasen. Berichten hierover volgen uiteraard.

Donderdag 18 november 2010

Het Plateau van Caestert door de eeuwen heen. Lezing met medewerking van Ed de Grood in kantine RKSV Leonidas Wolder. Aanvang 19:30 uur. Toegang gratis. Affiche; Persbericht

 

woensdag 16 juni 2010

Helaas als gevolg van te geringe belangstelling afgelast. (red)

Wolderse WaterBieskes (WWB) Ontdekkingstocht voor de jeugd van Wolder

Natuuravonturen in en om Wolder. Een (in)spannende ontdektocht door de omgeving van Wolder. Veel NATUUR, met een stevige scheut OER en een snufje SURVIVAL

Voor: JONGENS & MEIDEN van 8 tot 12 jaar. Onder begeleiding van Madelein & Hans van NME-Atelier. Datum: woensdag 16 juni 2010, van 15.00 tot ±17:00 uur
Thema: Waterdiertjes (onderwaterkijker maken, waterdoedingen, natuurdetective, en nog veel meer). Vertrek en terugkomst: kerkplein Wolder
Inschrijven vooraf: 043 – 3478129 of via secretariaat.heemkundewolder@gmail.com
Er kunnen max. 16 kinderen mee. Wees er snel bij!
Kleding: zorg voor kleding, die tegen zon, regen en modder kan.
Kosten: 2 euro per kind, betaling contant, ter plaatse
Organisatie: Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder, met medewerking van NME Atelier. Mede mogelijk gemaakt door buurtplatform Wolder

Lezing 27 mei 2010 Scheiding Nederland België informatief

De lezing “Nederland en België gescheiden in de jaren 1830-1839. Nu ook het Verdrag van Maastricht van 1991/1992 samen op weg in een Verenigd Europa” van 27 mei door dr. G.J.B. Verbeet is goed bezocht. We kunnen wederom terugzien op een geslaagde informatieve avond.

donderdag 27 mei 2010

Lezing “Nederland en België gescheiden in de jaren 1830-1839. Nu ook het Verdrag van Maastricht van 1991/1992 samen op weg in een Verenigd Europa”

De lezing zal worden gegeven door dr. G.J.B. Verbeet. De heer Verbeet was van 1964-1987
directeur van het MEAO-St. Servaascollege in Maastricht. In 1978 promoveerde
hij te Nijmegen tot doctor in de sociale en economische geschiedenis op een proefschrift getiteld “Limburg op de tweesprong. Welvaart en politiek dilemma in de jaren 1815 tot 1840”. Dat werd al gauw een standaardwerk voor deze periode. De heer Verbeet heeft een aantal publicaties op zijn naam staan en geeft nog regelmatig lezingen over diverse historische onderwerpen.
Aanvang 20:00 uur. Locatie: kantine voetbalvereniging Leonidas-Wolder aan de Heukelommerweg in Maastricht-Wolder. Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Woensdag 10 februari 2010

Natuurbelevingstocht voor de jeugd.

Een (in)spannende ontdekkingstocht door de omgeving van Wolder met veel NATUUR, met een stevige scheut OER en een snufje SURVIVAL van 13.30 tot 16.00 uur. Voor: JONGENS & MEIDEN van 8 tot 12 jaar. Begeleiding Madelein & Hans van NME-Atelier.
Vertrek en terugkomst: kerkplein Wolder. Inschrijven vooraf: tel. 043 – 3478129 of per e-mail: secretariaat.heemkundewolder@gmail.com. Er kunnen maximaal 16 kinderen mee. Zorg voor kleding, die tegen zon, regen en modder kan. Kosten: 2 euro per kind, betaling contant, ter plaatse te voldoen. Organisatie: Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder, met medewerking van NME Atelier. Deze tocht is mede mogelijk gemaakt met een financiele bijdrage van het buurtplatform Wolder.

 

Donderdag 19 november 2009

Lezing “Van Wolder naar Keulen in de Romeinse tijd. Het leven langs de Via Belgica”.

Via Belgica is de 20e eeuwse naam voor de vermoedelijk in de eerste eeuw aangelegde Romeinse heerbaan van het Duitse Keulen naar het Franse Boulogne-sur-Mer. Een veertigtal kilometers van dit traject liep over Limburgs grondgebied en vormde de belangrijkste verbindingsader tussen Tongeren en Keulen en de achterliggende landen. Delen ervan zouden parallel hebben gelopen aan de Tongerseweg in Maastricht-Wolder. De lezing wordt gegeven door de archeologe Karen Jeneson. Zij hoopt in 2011 te promoveren op onderzoek naar het Romeinse landschap tussen Tongeren en Keulen. Aanvang lezing: 19.30 uur. Locatie: kantine voetbalvereniging RKSV Leonidas-Wolder, Heukelommerweg, Maastricht-Wolder.
Toegang is gratis.

Woensdag 21 oktober 2009

Natuurwandeling door Wolder voor de jeugd

In samenwerking met het Buurtplatform en het NME Atelier organiseert de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder een vette activiteit voor de Wolderse jeugd. Het wordt een (in)spannende ontdekkingstocht door de omgeving van Wolder. Het accent ligt op veel, heel veel natuur met een stevige scheut OER en een snufje survival. Jeugd van 8-12 jaar kan hieraan deelnemen. Er gaat voldoende begeleiding mee. Vertrek en aankomst kerkplein Wolder. Wel vooraf inschrijven bij rogier.receveur@tiscali.nl of tel. 043-3264000. Kledingvoorschrift: kleding die tegen zon, regen, en modder kan. Kosten € 2 per kind, ter plekke te voldoen.
Let op maximaal 16 kinderen en VOL is VOL. Bij grote belangstelling komt er wel een vervolg.

Zondag 4 oktober 2009

Eenvoudige wandeling door Wolder met speciale aandacht voor de flora onder leiding van Suzanne Eussen van het IVN, afdeling Maastricht. Bestemd voor volwassenen, maar kinderen hoeven niet thuis te blijven. Duur: van 14.00 tot 16.00 uur.
Vertrek en terugkomst: kerkplein Wolder. Deelname is gratis. Zorg voor gepaste kleding en schoenen.

Zondag 28 juni 2009
Excursie Algemene Begraafplaats Maastricht

Onder leiding van Léon Schoenmakers. Vertrek: 14.00 uur ingang Tongerseweg. De rondleiding zal ongeveer twee uur duren en is ook geschikt voor rolstoelers en scootmobielers. Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage voor de stichting is welkom. U kunt zich aanmelden bij Léon.Schoenmakers tel. 043-3432905 of via e-mail Leon.Schoenmakers@gmail.com.

Donderdag 14 mei 2009

Lezing Wolder en de Slag van Lafelt

De lezing wordt gegeven door Julien Daenen, co-auteur van diverse publicaties waaronder het boek De Slag van Lafelt om Maastricht. De slag om Lafelt op 2 juli 1747 was de eerste en enige veldslag van formaat op de grondgebieden van de beide Limburgen. Er sneuvelden 5000 soldaten. Ook Wolder maakte deel uit van de frontlinie. In de lezing wordt in woord en beeld stilgestaan bij deze gigantische gebeurtenis. Met name het ruimere historische kader krijgt aandacht, in het bijzonder de periode 1746-1748. De streek had toen voortdurend overlast van militairen te verwerken. Wat moeten we ons voorstellen bij die militaire aanwezigheid en wat waren de gevolgen voor de inwoners van de betrokken dorpen? Julien Daenen is een groot kenner van deze periode. Andere publicaties waarvan hij medeauteur is zijn: “Thans bonst het grof geschut” (2000); “Limburg in ’t geweer – Oorlogsleed in het land van Loon van Alva tot Napoleon” (2008). Hij werkte ook mee aan diverse historische tentoonstellingen. De lezing is gratis en vindt plaats in de kantine van RKSV Leonidas-Wolder aan de Heukelommerweg in Wolder. Aanvang is 19:30 uur. De kantine is toegankelijk voor rolstoelers. Nadere informatie: secretariaat.heemkundewolder@gmail.com

Zondag 3 mei 2009

Excursie Algemene Begraafplaats Maastricht

In de week van dodenherdenking/bevrijding organiseert Léon Schoenmakers van de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder een rondleiding die in het teken zal staan van Maastrichtenaren die in de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Vertrek: ingang Tongerseweg. Aanvang 14.00 uur. Einde rond 16.30 uur. Deelname op basis van vrijwillige bijdrage. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 28 april 2009 via het e-mailadres: secretariaat.heemkundewolder@gmail.com of rechtstreeks bij Léon Schoenmakers.

Vrijdag 14 maart 2009

Plechtige onthulling herdenkingsplaquette Wolderse oorlogsslachtoffers

Bij de onthulling van de herdenkingsplaquette voor Arthur Sugas in 2005 heeft de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder het voornemen uitgesproken om ook de Wolderse oorlogsslachtoffers te herdenken met een plaquette. Het opsporen van de namen van de slachtoffers, het zoeken naar informatie in archieven en het praten met nabestaanden heeft heel wat tijd gevergd. Inmiddels zijn de namen bekend van twaalf slachtoffers: Frans Aarts, Harrie Coone, Pauli Crauwels, Marieke Haenen, Nicola Haesen, Breur Hecker, Chretien Hogenboom, Hugo Paulissen, Bèr Smeets, Nandus Vandenboorn, Paul Veerkamp en Gerard de Vet. Er zal een herinneringsboekje met een portret van elk van de slachtoffers worden uitgegeven. De plechtige onthulling zal plaatsvinden in de kerk van St. Petrus en Paulus in Wolder. Vertegenwoordigers uit de Wolderse samenleving, nabestaanden van de slachtoffers, en leerlingen van de Petrus & Paulus Basisschool zullen een rol krijgen in de plechtigheid. De plechtigheid wordt afgesloten met een informeel samenzijn in het parochiehuis. Een ieder is daarbij van harte welkom. Nadere informatie volgt o.a. via www.heemkundewolder.nl, het parochieblad en de lokale media. Zie ook onze pagina Oorlogsslachtoffers Wolder.