Aanvulling lijst van pastoors van de parochie Wilre-Montenaken, later Wolder

naar de stand van het onderzoek op 30 september 2005 door Dr. H. Janssen

 

Legenda:

* = nieuw; + = aangevuld of gecorrigeerd; OTP = Ordinis Teutonici Presbyter = Priester van de Duitse Orde;

AA = Rijksarchief Hasselt, Archief Aldenbiezen

 

 

1324-                  Henricus (Bron: AA, oorkonde 146)                                                                            *

…… – 1361         Willem van Petersheim overlijdt op 2 februari

1361-                 Egidius de Haeze uit Attenhoven aangesteld per 1 februari

1379-                  Peter van Breda (Bron AA, oorkonde 267)                                                                 *

1463-                  Ydo per 13 december ¹)

1472-                  Peter van Taterbach

1492-                  Dierick Noetkens per 23 januari

…..    – 1515         Ontslag Peter de Bingenroidt (Bron: AA, oorkonde 625)                                          *

1515-                  Aanstelling Leonardus van Dilsen (Bron: AA, oorkonde 625)                                *

1554-                  Merten Boekeler per 17 februari

1587-                 Aanstelling Sixtus Sterbirum (?) achternaam onzeker; tevens

schoolmeester. Verdween binnen het jaar spoorloos. Gemeinten

van Wilre en Montenaken verzoeken in 1589 om zijn vervanging.

Onmogelijk zolang Sixtus geen ontslag vraagt. Dorpen moeten in

Cellebroederskapel kerken (Bron: AA, dossiers 4280 en 4283)                              *

1593 (?)                             Joannes Rocks

± 1600-                             Wimme Pyron (Bron: AA, dossier 4276,  inwonerlijst Wilre)                                   *

1616-                                 Petrus Schuerportius per 24 januari

1620-                                 Herman Anders (OTP)

1623-                                 Joannes Hagen

1624-                                 Joannes Stug Leners, kruisheer (OSCr)

1625-                                 Lambertus Natalis

1635-                                 Servatius Fréneux

1670-1681                        April 1670: inhuldiging Servatius Feuten (OTP). Vertrek: maart 1681

na bevordering (Bron: AA, dossiers 4280 en 4281)                                                   +

1681 (april)                     Aanstelling Johannes Feuten, broer van Servatius als deservitor

(Bron: AA, dossier 4280)                                                                                               *

1681 (juli)          Voordracht Leonardus Wichmans (OTP), voorheen pastoor in Bekkevoort

(Bron: AA, dossier 4280)                                                                                                *

1681 (najaar)   Inhuldiging Matthias Schuttens (OTP). Overlijdt oktober 1715 aan

gangreen (Bron: AA dossiers 4277 en 4280)                                                               +

1715 (okt.)        Voorstel Joannes Chaineux, recollect van Lichtenberg, aan te stellen

als deservitor (Bron: AA, dossier 4280)                                                                        *

1718 (okt.)        Voordracht Servatius van Dijk (OTP) (Bron: AA, dossier 4280)                             *

1725 (jan.)        Johannes Loeff, recollect van Lichtenberg, sedert enige jaren

deservitor teruggeroepen (Bron: AA, dossier 4280)                                                   +

1725 (jan.)        Voorstel Henricus Leenaers, recollect van Lichtenberg, aan te stellen

als deservitor (Bron: AA, dossier 4280)                                                                        *

1729 (okt.)        Presentatie en benoeming Franciscus Cle(e)rsnijders

(Bron: AA, dossier 4280)                                                                                                *

1735 (dec.)        Presentatie Franciscus Nicolaas Limpens (Bron: AA, dossier 4280)                      *

1738 (juni)        Presentatie Hubertus Dehaes (Bron: dossier 4280)                                                    *

1744 (mrt)         Presentatie Joh. Petrus Cortemunde (Bron: AA dossier 4280)                                 +

1747(?)              Petrus Joannes Cortenrade ²)

1748 (mei)         Presentatie Johannes Keulen( OTP). Vertrekt 1754 naar Bekkevoort

(Bron: AA, dossier 4280)                                                                                                +

1754 (28 mrt)   Benoeming Petrus Joerissen (OTP). Overlijdt1761 (Bron: AA dossier 4280) ³)    +

1761 (aug.)        Inhuldiging Petrus Georgius Ecrevisse (OTP). Overlijdt 1765

(Bron AA, dossier 4280)                                                                                                  +

1765 (juli)          Benoeming Andreas Wilhelmus Nobelen (Bron: AA, dossier 4281)                       +

 

 

1779                    Petrus Matthias Dullens (OTP). Conflicten die waarschijnlijk al in

de jaren tachtig leidden tot ontslag in Wilre, in 1800 plaatsvervanger in

Handel (Bron: AA, dossiers 2090, 2641 en 4280)                                                     +

1787                   Jan Servatius Laurentius Tuyffers, pastoor van Wilre en Montenaken 4)

 • Wilhelmus Willems per 13 oktober
 • Gerardus Schols per 15 november
 • Johannes Wilhelmus Schildermans per 10 september

1839                  Henricus van Herten per 5 april. Laatste pastoor van Wilre en

Montenaken 5)

1878                 Joannes Josephus Habets per 20 oktober. Pastoor van Wilre,

zonder Caberg en  Montenaken 6)

1881                Joannes Baptista Renerus Beys per 31 december

 • Jacobus Hubertus Pijls per 31 december
 • Alphonsus Marie Lambertus Vallen per 29 december
 • Josephus Henricus Hubertus van Aken per 29 juni
 • Henricus Hubertus Haesen per 14 januari. 7) Pastoor van Wolder
 • Constant M.J.H.E. Hennekens per 28 maart
 • Johannes Hubertus Driessen per 16 augustus

1981                  Drs. Luud M.J.M. Kleinen per 15 februari

 •                 Systermans (administrator)                                                                                            *
 •                 Jan van Uden per 20 mei. Priester van het HeiligeHart

1996                  Vacant per januari

1998                   Drs. Piet H.M. van der Aart s.m. per 20 juni tot oktober 2013

2014                   Jack Honings per 25 januari  tot  8 sept. 2019

2019                   René Schols, per 10 nov. tevens pastoor van hele Parochie-federatie Maastricht-West

Bewoner pastorie: diaken Taison Titus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wij vinden vermeld, dat hij aan Petrus Braetsen en diens vrouw Aleydis op 13 december 1463 överdroeg 4 vat rogge jaarpacht uit het erf en hoeve van Goiwinus Sherden te Wilre, tussen de steeg waar Baderman woont en de goederen aan hem behorende.”
 • Na de slag bij Lafelt (1747) herstelde hij zoveel mogelijk de verloren gegane kerkregisters.
 • Hij stichtte te Wilre een groot armenfonds ten bate van de R.K.-armen.
 • Zie het hoofdstuk “Kleine kroniek van markante personen.”
 • Zie het hoofdstuk “J.J. Habets ….. schrijft zijn eigen biografie.”
 • Tijdens zijn pastoorschap werd Wolder bij Maastricht ingelijfd.

 

 

 

Bronnen:

 • Van Wilre tot Wolder, Jef Leunissen
 • Parochiegids H.H. Petrus en Paulus
 • Aanvulling lijst van pastoors van de parochie Wilre-Montenaken, later Wolder,

naar de stand van het onderzoek op 30 september 2005 door Dr H. Janssen

 

 

 

10-09-2008

CdJ

 

18-11-2019

JG