Pastoors van Wolder

Aanvulling lijst van pastoors van de parochie Wilre-Montenaken, later Wolder
naar de stand van het onderzoek op 30 september 2005 door Dr. H. Janssen

Legenda:
* = nieuw; + = aangevuld of gecorrigeerd; OTP = Ordinis Teutonici Presbyter = Priester van de Duitse Orde;
AA = Rijksarchief Hasselt, Archief Aldenbiezen

1324- Henricus (Bron: AA, oorkonde 146) *
– 1361 Willem van Petersheim overlijdt op 2 februari
1361- Egidius de Haeze uit Attenhoven aangesteld per 1 februari
1379- Peter van Breda (Bron AA, oorkonde 267) *
1463- Ydo per 13 december ¹)
1472- Peter van Taterbach
1492- Dierick Noetkens per 23 januari
– 1515 Ontslag Peter de Bingenroidt (Bron: AA, oorkonde 625) *
1515- Aanstelling Leonardus van Dilsen (Bron: AA, oorkonde 625) *
1554- Merten Boekeler per 17 februari
1587- Aanstelling Sixtus Sterbirum (?) achternaam onzeker; tevens
schoolmeester. Verdween binnen het jaar spoorloos. Gemeinten
van Wilre en Montenaken verzoeken in 1589 om zijn vervanging.
Onmogelijk zolang Sixtus geen ontslag vraagt. Dorpen moeten in
Cellebroederskapel kerken (Bron: AA, dossiers 4280 en 4283) *
1593 (?) Joannes Rocks
± 1600- Wimme Pyron (Bron: AA, dossier 4276, inwonerlijst Wilre) *
1616- Petrus Schuerportius per 24 januari
1620- Herman Anders (OTP)
1623- Joannes Hagen
1624- Joannes Stug Leners, kruisheer (OSCr)
1625- Lambertus Natalis
1635- Servatius Fréneux
1670-1681 April 1670: inhuldiging Servatius Feuten (OTP). Vertrek: maart 1681
na bevordering (Bron: AA, dossiers 4280 en 4281) +
1681 (april) Aanstelling Johannes Feuten, broer van Servatius als deservitor
(Bron: AA, dossier 4280) *
1681 (juli) Voordracht Leonardus Wichmans (OTP), voorheen pastoor in Bekkevoort
(Bron: AA, dossier 4280) *
1681 (najaar) Inhuldiging Matthias Schuttens (OTP). Overlijdt oktober 1715 aan
gangreen (Bron: AA dossiers 4277 en 4280) +
1715 (okt.) Voorstel Joannes Chaineux, recollect van Lichtenberg, aan te stellen
als deservitor (Bron: AA, dossier 4280) *
1718 (okt.) Voordracht Servatius van Dijk (OTP) (Bron: AA, dossier 4280) *
1725 (jan.) Johannes Loeff, recollect van Lichtenberg, sedert enige jaren
deservitor teruggeroepen (Bron: AA, dossier 4280) +
1725 (jan.) Voorstel Henricus Leenaers, recollect van Lichtenberg, aan te stellen
als deservitor (Bron: AA, dossier 4280) *
1729 (okt.) Presentatie en benoeming Franciscus Cle(e)rsnijders
(Bron: AA, dossier 4280) *
1735 (dec.) Presentatie Franciscus Nicolaas Limpens (Bron: AA, dossier 4280) *
1738 (juni) Presentatie Hubertus Dehaes (Bron: dossier 4280) *
1744 (mrt) Presentatie Joh. Petrus Cortemunde (Bron: AA dossier 4280) +
1747(?) Petrus Joannes Cortenrade ²)
1748 (mei) Presentatie Johannes Keulen( OTP). Vertrekt 1754 naar Bekkevoort
(Bron: AA, dossier 4280) +
1754 (28 mrt) Benoeming Petrus Joerissen (OTP). Overlijdt1761 (Bron: AA dossier 4280) ³) +
1761 (aug.) Inhuldiging Petrus Georgius Ecrevisse (OTP). Overlijdt 1765
(Bron AA, dossier 4280) +
1765 (juli) Benoeming Andreas Wilhelmus Nobelen (Bron: AA, dossier 4281) +
1779 Petrus Matthias Dullens (OTP). Conflicten die waarschijnlijk al in
de jaren tachtig leidden tot ontslag in Wilre, in 1800 plaatsvervanger in
Handel (Bron: AA, dossiers 2090, 2641 en 4280) +
1787 Jan Servatius Laurentius Tuyffers, pastoor van Wilre en Montenaken 4)
1814 Wilhelmus Willems per 13 oktober
1829 Gerardus Schols per 15 november
1830 Johannes Wilhelmus Schildermans per 10 september
1839 Henricus van Herten per 5 april. Laatste pastoor van Wilre en
Montenaken 5)
1878 Joannes Josephus Habets per 20 oktober. Pastoor van Wilre,
zonder Caberg en Montenaken 6)
1881 Joannes Baptista Renerus Beys per 31 december
1892 Jacobus Hubertus Pijls per 31 december
1904 Alphonsus Marie Lambertus Vallen per 29 december
1914 Josephus Henricus Hubertus van Aken per 29 juni
1920 Henricus Hubertus Haesen per 14 januari.  Pastoor van Wolder 7)
1954 Constant M.J.H.E. Hennekens per 28 maart
1970 Johannes Hubertus Driessen per 16 augustus
1981 Drs. Luud M.J.M. Kleinen per 15 februari
1991 Systermans (administrator) *
1993 Jan van Uden per 20 mei. Priester van het HeiligeHart
1996 Vacant per januari
1998 Drs. Piet H.M. van der Aart s.m. per 20 juni tot oktober 2013. Zie biografie
2014 Jack Honings per 25 januari tot 8 sept. 2019
2019 René Schols, per 10 nov. tevens pastoor van hele Parochie-federatie Maastricht-West
Bewoner pastorie: diaken Taison Titus

Noten:
1) Wij vinden vermeld, dat hij aan Petrus Braetsen en diens vrouw Aleydis op 13 december 1463 överdroeg
4 vat rogge jaarpacht uit het erf en hoeve van Goiwinus Sherden te Wilre, tussen de steeg waar Baderman
woont en de goederen aan hem behorende.”
2) Na de slag bij Lafelt (1747) herstelde hij zoveel mogelijk de verloren gegane kerkregisters.
3) Hij stichtte te Wilre een groot armenfonds ten bate van de R.K.-armen.
4) Zie het hoofdstuk “Kleine kroniek van markante personen.”
5) Idem.
6) Zie het hoofdstuk “J.J. Habets ….. schrijft zijn eigen biografie.”
7) Tijdens zijn pastoorschap werd Wolder bij Maastricht ingelijfd.

Bronnen:
– Van Wilre tot Wolder, Jef Leunissen
– Parochiegids H.H. Petrus en Paulus
– Aanvulling lijst van pastoors van de parochie Wilre-Montenaken, later Wolder,
naar de stand van het onderzoek op 30 september 2005 door Dr H. Janssen
10-09-2008
CdJ
18-11-2019
JG

Pastoor Haesen (1920-1954)

Pastoor Hennekens (1954-1970), inhuldiging

Pastoor Driessen (1970-1981)

Pastoor Van Uden (1993-1996)

Pastoor Piet van der Aart

Piet van der Aart (1998-2013)

Pastoor Jack Honings

Jack Honings (2014 - 2019)

René Schols (2019 - )

Priesterfeest Pletzersstraat 5, 1920?