Contactgegevens

Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder
p/a Veulenerbank 24
6213 JT  MAASTRICHT-WOLDER
Telefoon secretaris: 06 25083994
E-mail: info@heemkundewolder.nl

 

Diversen

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 14.077.115

Bankrelatie: ING-bank

Rekeningnummer: NL84 INGB 0002 2378 50   t.n.v. H.J.G.M. Schouteten

Vragen of opmerkingen kunt u richten aan:  info@heemkundewolder.nl