Historie van het klooster
De zusters, actief in de samenleving
Het klooster in Hoeselt
Foto’s interieur klooster
Foto’s zusters
Bidprentjes Wolderse zusters

 

klooster wolder tongerseweg exterieur.

Klooster Wolder Tongerseweg voorgevel

Het klooster en de zusters van Wolder

Bijna twee jaar geleden zijn de laatste zusters van het klooster in Wolder naar Hoeselt verhuisd. Een vertegenwoordiging van de Stichting Heemkunde Van Wilre tot Wolder is onlangs bij zuster Johanna op bezoek geweest om te zien hoe zij nu woont en om iets te horen over de historie van het klooster en de zusters.

Historie van het klooster

Een zekere juffrouw Janssen liet in 1856 een woning bouwen aan de Tongerseweg met nu huisnummer 402. Zij bepaalde dat het huis na haar dood naar de parochie zou gaan, onder voorwaarde dat er religieuzen in zouden gaan wonen. In maart 1903 overleed juffrouw Janssen.

De Congregatie van de Zusters van de Voorzienigheid van Ruillé sur Loir, een kleine plaats tussen Tours en Le Mans, werd in 1806 gesticht. In 1902 vestigden de zusters zich in klooster Opveld in Heer. Het kerkbestuur van de parochie St. Petrus en St. Paulus heeft hen benaderd met de vraag zich in Wolder te vestigen. In 1903 waren de zusters daartoe bereid en namen de zorg voor het onderwijs aan meisjes op zich. De congregatie heeft in 1955 het klooster van de parochie gekocht. Er woonden in de bloeitijd van het kloosterleven 7 tot 8 zusters. In de herfst van 2013 zijn de zusters vertrokken; in juni 2014 is het klooster verkocht. Bij de verkoop is overeengekomen dat het Mariabeeld in de nis in de voorgevel van het gebouw daar blijft.

 

Mariabeeld in nis voorgevel klooster Wolder Tongerseweg

Mariabeeld in nis voorgevel klooster

De zusters, actief in de samenleving

Na hun komst naar Wolder werd tegenover het klooster een school gebouwd met een kleuterschool en een lagere school. Er kwam een naaischool in huis. Zr. Maria Houben, die jarenlang de kleuterschool deed, was 50 jaar in Wolder. Zij had ook een soort EHBO-post, rechts in de hal van het klooster. Van veel Woldernaren heeft zij wonden verzorgd; menige kapotte knie werd door haar verbonden. Zr. Leonarda deed de naaischool.

In 1962 kwam de bouw van de nieuwe meisjesschool  “Mariadal” gereed op de plaats van de huidige basisschool St. Petrus en Paulus. Zr Canisia werkte er 33 jaar tot 1971. Zr. Lutgart verhuisde in 1970 naar Heer maar bleef tot 1992 in Wolder actief in het kleuteronderwijs.

Bekende namen in de vijftiger en zestiger jaren waren: zr. Louis de Gonzague, zr. Rosa, zr. Thérèse,

zr. Canisia, zr. Henriëtte, zr. Lutgart, zr. Alma en zr. Leonarda.

Zr. Harlinde was overste van eind 1971 tot in 1976, zr. Idalie tot 1997. Vanaf dat jaar leidde zr. Johanna de gemeenschap.

Zr. Anna en zr. Lamberta werkten tussen 1972 en 1988 in de bejaardenzorg en zr. Marie Idalie Loyens is twaalf jaar kosteres geweest (1979-1991). Dat was in die tijd een drukke taak. Op zondagmorgen waren er drie H. Missen. Door de week was er iedere dag een H. Mis ’s morgens en een ’s avonds, later was er alleen een avondmis. Er werkten ook zusters in de gezinszorg en één een aantal jaren in de gevangenis.

Om de kloostergemeenschap te laten draaien, waren er ook zusters in huis actief, zoals zr. Adriënne Schetz (in maart jl. overleden), die zeer bekend was in Wolder. Ondanks haar ernstige lichamelijke handicap heeft zij zich 39 jaar ingezet voor de congregatie, de parochie en de kerk. Zij, zr. Thérèse Bollen (in januari jl. overleden) en zr. Johanna Fiddelaers waren de laatste drie bewoonsters van het klooster aan de Tongerseweg.

De aanbouw aan de rechterkant van het klooster heeft meerdere functies gehad ten dienste van jong en oud in de Wolderse gemeenschap. Er is twee jaar een kleuterklas geweest, de bejaardensoos heeft er gekiend en gekaart. Het zaaltje werd gebruikt voor vergaderingen, repetities van zangkoren en enkele jaren was er in de winter de avondmis.

 

 

Zuster Johanna tijdens haar 40-jarige professie 2011

Zuster Johanna tijdens haar 40-jarige professie 2011

Zuster Johanna kwam in 1971 als jong geprofeste naar Wolder. Omdat er geen vacature bij de lagere school in Wolder was, kreeg zij een baan bij de St.-Aloysiusschool van de broeders van de Beyart. Daar heeft zij tot 1999 gewerkt. In dat jaar begon zij als cathechiste in de parochie Wolder-Daalhof. De pastoor van Daalhof ging toen met emeritaat, een kapelaan was niet beschikbaar. In 2011 vierde Wolder groots haar 40-jarig kloosterjubileum. Aan het klooster hing een spandoek “Johanna euze ingel”. Ondanks de verhuizing naar Hoeselt wil zij haar werk in het parochiecluster Maastricht-Zuid-West graag blijven doen. Dinsdags heeft zij haar welverdiende vrije dag.

Ook andere zusters in het klooster van Hoeselt zijn actief in parochiewerk in de omgeving.

In West-Europa treden er nog nauwelijks jonge vrouwen in, maar in Sri Lanka en Madagascar heeft de congregatie veel jonge roepingen. Die zijn in hun eigen land hard nodig.

 

 

 

Het klooster in Hoeselt

Zr. Johanna heeft ons het nieuwe kloostergebouw – met zijn open carrévorm – uitgebreid laten zien. Het is gebouwd op grond die behoorde bij een kasteelgebouw dat de congregatie vroeger gebruikte als klooster met internaat en school. Er wonen 8 zusters en een huiskat.

Het nieuwe klooster heeft geen drempels en is geschikt voor rolstoelgebruik. Er is een kleine kapel, er zijn enkele gastenkamers en in het gebouw is het regionalaat van de congregatie gevestigd met kantoor- en vergaderruimten. Het huis wordt ook gebruikt voor gezamenlijke bijeenkomsten van de zusters in België en Nederland.

Op 29 september 2013 was er een Eucharistieviering bij gelegenheid van de zending van de nieuwe kloostergemeenschap door de Algemene Overste zr. Martine Meuwissen. Een dag later werd het klooster ingezegend en was er open huis. De zusters waren erg blij met de aanwezigheid van mensen uit het parochiecluster Maastricht-Zuid-West.

Na 110 jaar zijn de Zusters van de Voorzienigheid weg uit Wolder. Zij danken iedereen voor de vriendschap, steun en aandacht, die zij voor hun werk hebben mogen ontvangen. Voor zr. Johanna is het geen echt afscheid. Ze woont weliswaar niet meer in Wolder, maar –  zolang haar gezondheid dat toelaat – gaat ze door met het bezoeken van zieken en blijft ze actief op het parochiesecretariaat en in de kerk.

Wij, op onze beurt, hebben veel waardering voor alles wat de zusters in meer dan een eeuw voor de mensen van Wolder hebben gedaan en hopen dat zr. Johanna nog lang haar werk in en voor de parochie kan blijven doen.

 

U kunt zr. Johanna ’s morgens bereiken in het parochiesecretariaat en daarbuiten in het klooster van de Zusters van de Voorzienigheid, Bruiloftstraat 6 bus 2 in 3730 Hoeselt (tel. 0032 89 411426).

Jo Haesen – Hub Schouteten

Foto`s

Foto`s interieur klooster

Klooster zusters Tongerseweg interieur

Klooster zusters Tongerseweg interieur

 

Klooster zusters Tongerseweg interieur

Klooster zusters Tongerseweg interieur

 

Klooster zusters Tongerseweg interieur

Klooster zusters Tongerseweg interieur

Foto`s zusters

Zuster Johanna wordt weurs aangeboden voor de heilige Clara

Zuster Johanna wordt weurs aangeboden voor de heilige Clara

Zuster Johanna ontvangt weurs veur Klara van Christina de Jong en Erik Lamkin voor droog weer tijdens ceremonie voor plaquette van Arthur Sugas september 2005

Bij gelegenheid van 25-jarige professie van zuster Johanna in 1996

Bij gelegenheid van 25-jarige professie van zuster Johanna in 1996

 

Missiezuster Elisabeth op bezoek. v.l.n.r. zuster Thérèse, zuster Elisabeth, zuster Johanna en zuster Adrienne

Missiezuster Elisabeth op bezoek.
v.l.n.r. zuster Thérèse, zuster Elisabeth, zuster Johanna en zuster Adrienne

 

Ongeveer 1977: Zuster Marie Idali Loyens, zuster Joseph Elise, zuster Thérèse Gerlach Lelkens

Ongeveer 1977: Zuster Marie Idali Loyens, zuster Joseph Elise, zuster Thérèse Gerlach Lelkens

Bidprentjes Wolderse zusters

 

Zusters Tongerseweg bidprentje moeder overste-1

Zusters Tongerseweg bidprentje

 

zusters Tongerseweg bidprentje moeder overste-2

Bidprentje moeder overste

 

bidprentje zusters klooster tongersweg zuster Schetz

Bidprentje zuster Schetz

 

bidprentje zusters klooster tongersweg zuster Haesen

Bidprentje zuster Haesen

 

bidprentje zusters klooster tongersweg zuster Henriette

Bidprentje zuster Henriëtte

 

bidprentje zusters klooster tongersweg zuster Nijssen

Bidprentje zuster Nijssen