Deze pagina is nog in opbouw.

We verzamelen hier informatie voor ons onderzoek naar de  grenzen van  het huidige Wolder.  We werken in omgekeerde chronologische volgorde, van nieuw naar oud.

U kunt dit als een 'werkpagina' beschouwen.  Voor aanvullingen en verbeteringen houden we ons zeer aanbevolen.

Voor de voorgeschiedenis van deze grenzen zie onze pagina Topografische kaarten.

Deze tekst moet nog niet gepubliceerd worden.

Google maps-grens Campagne-Wolder -close-up

Grens Wolder - Campagne

De rode lijn is de door google geplaatste grens, die overeenkomt met de officiële grens. Duidelijk is te zien hoe dicht Campagne tegen het centrum van Wolder is aangelegd.

Straatnamen van Maastricht-plattegrond Wolder

PlatttegrondWolder in De straatnamen van Maastricht (2013)

Straatnamen van Maastricht-plattegrond Sint-Pieter

Platttegrond Sint Pieter in De straatnamen van Maastricht (2013)

Kaart-Maastricht buitenwijk zuid-west met buurt-wolder_info gemeente

Kaart-Maastricht buitenwijk Zuidwest met buurt Wolder_info gemeente

Staatnamen van Maastricht-tekst Sint Pieter

Zo staat het ruime grondgebied van Sint Pieter beschreven in De straatnamen van Maastricht (2013)

WBI: Wijk- en Buurtindeling

Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/wegwijzer/gemeenten-en-regionale-indelingen

Zie verder CBS en WBI

.

Notities

Ook de grenzen zoals die nu in het kader van de WBI tussen St. Pieter, Villapark en Jekerdal gelden roepen veel discussie op.

“Caberg, dat voor de scheiding met België bij de gemeente Lanaken hoorde werd bij de nieuwe Nederlandse gemeente Oud-Vroenhoven gevoegd. Het Vroenhovense deel binnen de stad hoorde toen al bij Maastricht.”

Uitbreidingsplan Maastricht 1954

Uitbreidingsplan gemeente Maastricht 1954

 

Gemeente_Oud-Vroenhoven,_annexatie_van_1920_(RAL_K_171_2)

Gemeente Oud-Vroenhoven - annexatie 1920

 

Late Middeleeuwen

De vrijheid[2] Sint Pieter - en de latere gemeente - besloeg het grondgebied tussen de rivieren Maas en Jeker met een kleine strook aan de oostzijde van de Maas (met onder meer de locatie van het huidige Gouvernement). In het noorden liep de gemeente door tot aan de buitenste grens van de vestingwerken van Maastricht. Ook het gebied van de "Bisschopskommel", tussen de Jeker en de weg naar Vroenhoven, behoorde daartoe. In 1486 annexeerde Maastricht dit gebied als de "Nieuwstad"[3].

Wikipedia / L.J. Morreau, Bolwerk der Nederlanden. Van Gorcum, Assen (1979)

De zuidgrens liep oorspronkelijk[4] van ongeveer het huidige douanekantoor aan de maas naar de Jeker, langs de Oude Marendalgroeve. Na de afsplitsing van België kwam er een deel van Kanne bij, tot aan de huidige landsgrens[5].

De buurt Sint Pieter
Volgens de officiële wijk- en buurtindeling van de gemeente Maastricht (en het CBS) ligt de dorpskern van Sint Pieter niet in de buurt Sint Pieter, maar in de buurt Villapark. De buurt Sint Pieter omvat volgens deze indeling slechts de dun bevolkte natuurgebieden van de Sint-Pietersberg en het Jekerdal. De belangrijkste woonkern binnen dat gebied is het gehucht Lombok aan de Jeker. De buurt Sint Pieter grenst aan Wolder en Campagne in het noordwesten, Biesland, Jekerdal en Villapark in het noorden, de rivier de Maas in het oosten en de landsgrens met België in het zuiden en het westen. In de volksmond worden de namen Sint Pieter, Villapark en Jekerdal echter door elkaar gebruikt en wordt het hele gebied vaak Sint Pieter genoemd.[6]

Wikipedia /